Informācijas pieejamība par pašvaldības lēmumiem ir būtisks vietējās demokrātijas nosacījums. Pievienotā publikācija raksturo situāciju Eiropā 90-o gadu vidū. Tajā aprakstīti tradicionālās informēšanas veidi un to izraisītais efekts.

ACCESS TO INFORMATION ABOUT LOCAL AUTHORITY DECISION-MAKING
Eiropas Padomes sērijs "Local and regional authorities, No. 53"

Access to Information

 

Saturs:

1. Introduction..........................................................................................................................5
2. Public access to information concerning decision-making bodies .................................5
a. Deliberative bodies.................................................................................................................5
i. Information about the meeting dates and agenda.........................................................5
ii. Participation of the public/media in meetings .............................................................6
iii. Regulations governing public access to decisions taken .............................................7
b. Executive bodies ....................................................................................................................9
i. Public access to background material for decisions to be taken..................................9
ii. Public access to official documents relating to decisions taken
and legal restrictions on the publication of administrative decisions........................22
3. Means of information used by local authorities to make
decisions accessible to the public......................................................................................27
4. Citizens' information bureaus ..........................................................................................30
5. Public access to decisions concerning companies to which local
authorities have contracted the management of local public services .........................31
6. Publication of reports from the bodies exercising surveillance over
the management of local authorities ................................................................................33
7. Summary.............................................................................................................................38

Uz augšu