Ir paši izplatīts uzskats, ka veidojot lielāku pašvaldību kļūs labāk. Vienu laiku to mēģināja pamatot ar pētījumiem. Pievienots Eiropaas Padomes pētījums.

The Size of Local and Regional Authorities and its Impact on Service Delivery and Democratic Quality Report of CDLR, 2001

Size of municipality

 

Saturs:

1. Introduction

2. Size and effectiveness

3. Size and democracy

4. Citizens satisfaction with services

5. Local map and new networks

6. How big is big municipaalities

7. Institulization and learning

8. Conclusion and guidelines

9. Bibliography

Uz augšu