Sarunu sistēma starp pašvaldībām un valsti ir aktuāla katrā valstī. Publikācijā apkopots pārskats par dažādu valstu panākumiem šajā jomā.

Institutional dialogue between State, Regions, Local Authorities and their associations

Report by CDLR, May 2002

Institutional dialogue

 

Saturs:

  Foreword

1. Institutional diaalogue - background and importance

2. Institutional diaalogue - practices and challenges

3. Representation of loca and regional interests, role of associations

4. Final remrks

Conclusions

Parameters

Appendix    
      
  
        

 

  


 


 


   

Uz augšu