Dažkārt ticība savas idejas pārākumam ir tik liela, ka idejas virzītāji nespēj novērtēt faktus un spītīgi atkārto vienas un tās pašas kļūdas. Tāds bija totalitārās PSRS liktenis, kura centās voluntāri "apsteigt" ASV. Līdzīgas problēmas radās arī demokrātiskajai ES, kas savā Lisabonas stratēģijā (2000) atkārtoja līdzīgu kļūdu. Lai radītu priekšstatu par līdzīgām kļūdām, te pievienota publikācija par PSRS plāniem ekonomikas jomā.

Septiņgadu plāns PSRS

The Soviet Seven Year Plan, Oleg Hoeffding, P-1607, 2 February 1959, FOreign Affairs, April 1959

Uz augšu