Dokuments ietver pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķinu 2017.gadam un aprēķina rezultātu analīzi.  

2017.gadā pašvaldību vērtētie ieņēmumi plānoti 1 484,55 milj. euro apmērā, no tiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi –  1 312,19 milj. euro, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi – 172,36 milj. euro.

PFI fonda ieņēmumi plānoti 162,91 milj. euro apmērā, ko veido pašvaldību iemaksas 127,21 milj. euro apmērā (78,1% no fonda ieņēmumiem) un valsts budžeta dotācija 35,7 milj. euro apmērā (21,9%). Atbilstoši aprēķinam iemaksas PFI fondā veiks 15 pašvaldības. Lielākais PFI fonda donors ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kas fondā iemaksās 91,79 milj. euro (56,34% no fonda ieņēmumiem). Dotācijas no PFI fonda saņems 104 pašvaldības. Lielākie dotācijas saņēmēji ir Daugavpils pilsēta (9,24% no fonda izdevumiem); Liepājas pilsēta (5,85%), Rēzeknes novads (4,58%), Daugavpils novads (3,59%) un Kuldīgas novads (3,05%).

Lielākie vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas uz vienu iedzīvotāju ir plānoti Garkalnes novadam (980 euro), Mārupes novadam (962 euro) un Babītes novadam (890 euro), savukārt mazākie – Viļānu un Daugavpils novadiem (572 euro) un Krāslavas novadam (576 euro). Valstī vidējie vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas uz vienu iedzīvotāju: 709 euro.

Lielākie vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas uz vienu izlīdzināmo vienību ir Garkalnes novadam (544 euro), Mārupes novadam (515 euro) un Carnikavas novadam (494 euro), mazākie – Zilupes novadam (326 euro), Aglonas novadam un Vārkavas novadiem (abiem 329 euro). Valstī vidējie vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas uz vienu izlīdzināmo vienību: 416 euro.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins veikts atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam. NĪN ieņēmumu prognozes aprēķins veikts atbilstoši Ministru kabineta 10.05.2016. noteikumiem Nr. 292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”. Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetā kopā noteikti likumā “Par valsts budžetu 2017.gadā”, savukārt katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos nosaka Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”.

PFI aprēķins 2017.gadam

PFI aprēķina 2017.gadam rezultātu analīze 

Uz augšu