Kartē attēlotas izmaiņas pašvaldību vērtētajos ieņēmumos pēc izlīdzināšanas 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu. Pašvaldību vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas aprēķināti atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam.

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas izmaiņas 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu (ar pārejas periodu)

Datu avots: LPS aprēķins un grafika

Uz augšu