Kartē attēlotas izmaiņas pašvaldību vērtētajos ieņēmumos pēc izlīdzināšanas 2017.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu (ar papildu valsts budžeta dotācijām).

Pēdējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" (bija spēka līdz 01.07.2015.), kas darbojās kopš 1998.gada, tika veikts 2015.gadā, tādēļ 2015.gads izmantots kā atskaites punkts jaunā "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma" (spēkā no 02.07.2015.) ietekmes uz pašvaldību ieņēmumiem izlīdzināšanas rezultātā salīdzinājumam.

Pašvaldību vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas 2017.gadā aprēķināti atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam, bet pašvaldību vērtētie ieņēmumi pēc izlīdzināšanas2015.gadā - atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu".

Pašvaldību vērtēto ieņēmumu pēc izlīdzināšanas izmaiņas 2017.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu (ar papildu valsts budžeta dotāciju)

Datu avots un grafika: LPS

Uz augšu