Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” starptautiskā projekta „Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām / GreenS” ietvaros ir sagatavojuši zaļo publisko iepirkumu tehniskos dokumentus (tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriju piemērus) trīs preču grupās.

 

  • Gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai (Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji);
  • Datori un datorekrāni (Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji);
  • Transportlīdzekļi (Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji).

Dokumentos ir iekļautas zaļā iepirkuma prasības kopā ar ieteikumiem par verifikāciju, pamatojumiem un citu pasūtītājam domātu informāciju, kā arī metodiskie norādījumi vērtēšanai. 

Dokumenti paredzēti, lai atbalstītu iepirkuma speciālistu darbu, sagatavojot iepirkuma dokumentus. Tie ir brīvi lietojami bez atsauces uz projektu un tos var pielāgot atbilstoši katra iepirkuma specifikai.

Projekta “GreenS” mērķis ir veicināt valsts iestāžu kapacitāti, ieviešot zaļo publisko iepirkumu, nodrošinot līdzekļu un enerģijas patēriņu, kā arī CO2 emisiju daudzuma samazinājumu.

Lejupielādēt pielikumus:

Tehniskie noteikumi tehniskās specifikācijas datoru un ekrānu iepirkšanai (PDF)

Tehniskie noteikumi tehniskās specifikācijas datoru un ekrānu iepirkšanai (DOCX)

Metodiskie norādījumi par vērtēšanas kritērijiem, iegādājoties datorus un datorekrānus ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi (PDF)

Metodiskie norādījumi par vērtēšanas kritērijiem, iegādājoties datorus un datorekrānus ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi (DOCX)

 

Tehniskie noteikumi tehniskās specifikācijas ielu apgaismošanai domātu efektīvas darbības gaismas ķermeņu iepirkšanai (PDF)

Tehniskie noteikumi tehniskās specifikācijas ielu apgaismošanai domātu efektīvas darbības gaismas ķermeņu iepirkšanai (DOCX)

Metodiskie norādījumi par vērtēšanas kritērijiem, iegādājoties efektīvas darbības gaismas ķermeņus ielu apgaismošanai (PDF)

Metodiskie norādījumi par vērtēšanas kritērijiem, iegādājoties efektīvas darbības gaismas ķermeņus ielu apgaismošanai (DOCX)

 

Tehniskie noteikumi tehniskās specifikācijas zemas emisijas transportlīdzekļu iepirkumiem (PDF)

Tehniskie noteikumi tehniskās specifikācijas zemas emisijas transportlīdzekļu iepirkumiem (DOCX)

Metodiskie norādījumi par vērtēšanas kritērijiem, iegādājoties transportlīdzekļus ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi (PDF)

Metodiskie norādījumi par vērtēšanas kritērijiem, iegādājoties transportlīdzekļus ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi (DOCX)

 

Ziņojums par pieredzi un iespējām zaļā publiskā iepirkuma īstenošanā (2015) (PDF)

Uz augšu