Latvijas Pašvaldības savienība veica aptauju par atbalstu elektroenerģijas iegādei aizsargātajiem lietotājiem. 

Vai, Jūsu vērtējumā, iespēja uzņemties atbalsta izmaksu Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem palīdzētu uzlabot Jūsu pašvaldības sniegtā sociālā atbalsta pakalpojumu kopējo kvalitāti un apjomu? 

Nē.  Vairākuma viedoklis ir negatīvs.
Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāte būtiski nemainīsies, bet palielināsies darba apjoms sociālajos dienestos. Tā kā šis atbalsts nav definējams kā sociālās palīdzības pabalsts, tā uzskaite pašvaldībās būtu veicama atsevišķi - aizsargātajiem lietotājiem, kas nav sociālo pabalstu saņēmēji 
Būtiskais moments ir tas, ka aizsargāto elektroenerģijas lietotāju grupas nav  identiskas ar sociālo pabalstu saņēmēju grupām, un aizsargātajiem lietotājiem, kas nav sociālo pabalstu saņēmēji, var būt apgrūtinoši vērsties sociālajā dienestā.
 
 
Vai Jūsu pašvaldība, kā mērķmaksājumu saņemot šim nolūkam iezīmētos līdzekļus no valsts budžeta, sadarbībā ar Labklājības ministriju, būtu ieinteresēta iesaistīties enerģētiskās nabadzības novēršanas pasākumos, organizējot aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem paredzētā finanšu atbalsta izmaksu Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem?
 
Nē. Vairākuma viedoklis ir negatīvs  
Pašvaldības principā ir ieinteresētas enerģētiskās nabadzības novēršanas pasākumos, bet tkai tad, ja tiek atrisināts papildus administratīvais slogs (sk. 1. un 3.jautājumu.
 
 
Vai, Jūsu vērtējumā, uzdevums veikt atbalsta līdzekļu izmaksu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem Jūsu pašvaldības administratīvajā teritorijā rada vērā ņemamu administratīvo slogu pašvaldības sociālajiem dienestiem?
 
Jā. Vairākums uzskata, ka jā.
Kaut arī pamatā tie nebūs sociālie dienesti, bet  palielināsies slogs pašvaldību administrācijai - starpnorēķinu administrēšanā (patlaban tiek prasīts tikai līguma ievade SOPA, un pārējo veic LE un ST). Taču vispirms nepieciešams izstrādāt risinājumus aizsargātajām mērķgrupām.
 
 
Vai saredzat vērā ņemamus izaicinājumus, kas saistīti ar pieejamo tehnisko nodrošinājumu, infrastruktūru vai arī sadarbības mehānismiem ar citām iesaistītajām institūcijām, kuri, Jūsuprāt, būtu jāņem vērā izstrādājot risinājumu, lai tie  neierobežotu un neapgrūtinātu iespēju aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem paredzētā finanšu atbalsta izmaksu Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem?
 
Jā. Vairākums uzskata, ka tas sarežģītu finanšu atbalsta saņemšanu.
1/ Šo kompensāciju nevar vienkārši pievienot sociālajiem pabalstiem, jo, pirmkārt, nerisina jautājumu aizsargātiem lietotājiem ar  atslēgto elektrību, un otrkārt, lai visi aizsargātie lietotāji saņemtu atbalstu, pašvaldībām ir viņi kaut kādā veidā ir jāuzskaita (paralēli ar sociālo pabalstu saņēmējiem), lai nodrošinātu atbalstu, un, treškārt,  tieša finansējuma izmaksa nereti tiek izmantota citiem mērķiem, nevis elektroenerģijas apmaksai.
2/ patreizējie tehniskie risinājumi ir izveidoti saistībā ar “Latvenergo” datu bāzēm (SOPA), pašvaldībām būs jāpielāgo savas datu bāzes. Bez nav skaidrs, kā risināt jautājumu, ja aizsargātie lietotāji saņems elektroenerģiju no dažādiem lietotājiem.
 
 
 
Uz augšu