Visnotaļ nesen Centrālā statistikas pārvalde publicēja datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā). Balstoties uz šiem datiem, Latvijas Pašvaldību savienība ir izveidojusi kartogrāfisko materiālu un papildus aprēķiniem, kur var iepazīties ar šiem CSP datiem.

Interaktīvā karte pieejama šeit: https://arcg.is/08HfPP

Dati par iedzīvotāju skaitu pašlaik ir atzīmēta kā eksperimentālā statistika un tie ir atrodami CSP mājas lapā (RIG010).

Latvijas Pašvaldību savienība datus ņēma no atvērto datu portāla https://data.gov.lv/lv:

Visi izkliedētie dati tika savākti un apvienoti vienā failā, lai tas dotu rīcības brīvību datu atlasē, kad tāda nepieciešama.

Transformējot datus, netika iekļauti tie iedzīvotāji, kuriem nebija piesaistīta apdzīvota teritorija. Pārrēķinot datus pa dzimumiem un vecuma grupām, tika konstatēts, ka, piemēram, CSP nav varējis Rīgā 27 cilvēkiem konstatēt vecumu. Tāpēc veidojas šādas atšķirības. Veicot datu vizualizēšanu, arī šis faktors tika ignorēts, jo skaita izmaiņas ir ļoti niecīgas, neradot aprēķinos būtiskas kļūdas.

Tālāk tiks aprakstīts, kā rīks lietojams, lai maksimāli no tā iegūtu labumu.

 1. Tālummaiņa. Mainīt mērogu var ar peles rullīti, kā arī ar šīm abām pogām;
 2. Uzspiežot uz ikonas ar mājas formu, karte tiek atgriezta sākotnējā skatā, kāda tā bija uzreiz pēc atvēršanas;
 3. Nospiežot šo pogu, vai nu pēc datora IP adreses vai, ja tāda ir, pēc GPS saņemtā signāla, karte tiks pietuvināta vietai, kur atrodaties.
 4. Meklētājs. Meklē visus iespējamos nosaukumus pēc frāzes. Kad atrasts, tiek pietuvināts kartē un parādīti dati. Meklētājs ir sasaistīts ar filtru. Ja būs kaut kas nofiltrēts, meklētājs darbosies tikai atfiltrētajā informācijā.
 5. Filtrs. Darbojas tikai tādā gadījumā, ja nav nekas atzīmēts vai arī atzīmēta tikai viena pozīcija. Pretējā gadījumā nekas netiek atlasīts.

 1. Parāda aktīvos slāņus, kā arī var veikt dažādas darbības ar tiem.
 2. Uzspiežot uz šīs ikonas, Jūs variet pārslēgt fona karti. Var izvēlēties attēlus (ortofoto), ortofoto ar uzrakstiem, gaiši pelēku pamatni, Ielu skatu, OpenStreetMap, topogrāfisko un vēl dažus variantus.
 3. Šī ikona dod Jums iespēju dalīties ar karti sociālos tīklos, iegūt kartes adresi vai integrēt karti mājas lapā (iegult).

 

Kartes apakšā ir augšējā bildē redzama ikona, kuru nospiežot, tiek tabulas veidā attēloti visi ieraksti. Šī karte satur ierakstus par 2178 objektiem – ciemi, Rīgas apkaimes, pagasti, novadu pilsētas, novadi, republikas nozīmes pilsētas. Karte nesatur informāciju par reģioniem un valsti kā tādu.

Augstāk esošajā attēlā tiek parādīts datu tabulas izskats. Kolonnas var tikt kārtots pēc alfabēta vai augošā dilstošā secībā. Ja uz kādas no vērtībām uzspiedīs dubultklikšķi, attiecīgā teritoriālā vienība tika attēlota kartē un parādīti visi dati, kas ar to tiek saistīti.

Uzspiežot uz kādu no objekta, tiek parādīts tā nosaukums. Augstāk esošajā attēlā ir atvērts Abavnieku ciems. Virs ciema nosaukuma atrodas ieraksts (1-3), kas simbolizē to, ka uzspiestajā vietā atrodas trīs teritorijas. Ar trīsstūrīti pa labi loga augšējā labā malā var pārslēgties uz pārējām teritorijām.

Aplūkosim Jūrmalas pilsētu kā piemēru. 

Kad tiek attēlots datu lodziņš, tajā var pabraukt uz leju. Apakšā var redzēt diagrammu par iedzīvotāju īpatsvaru dažādās vecuma grupās. Uzbraucot ar peli, piemēram, uz zilo sektoru, parādās uzraksts, ka vecuma grupa 0-14 2000.gadā Jūrmalā sastādīja 16,73 procentus no visiem iedzīvotājiem.

Zem diagrammas atrodas skaitlis 16. Tas simbolizē, ka par Jūrmalu ir izveidotas 16 diagrammas. Visas diagrammas ir sadalītas trīs dažādos blokos:

 • Iedzīvotāju īpatsvars dažādos gados (piecas diagrammas);
 • Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) dažādos laika periodos (piecas diagrammas);
 • Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) pa konkrētām vecuma grupām dažādos laika periodos (6 diagrammas).

Lai pārslēgtos starp diagrammām, pa labi un pa kreisi diagrammām atrodas trīsstūrīši, kas simbolizē šo funkcionalitāti.

Kā redzams augstāk esošajos attēlos ar iedzīvotāju īpatsvaru dažādās vecuma grupās Jūrmalā dažādos gados, var secināt, ka pēdējos gados mazītiņām pieaug bērnu īpatsvars pret visiem iedzīvotājiem. Tāpat var secināt, ka pieaug to cilvēku īpatsvars, kuru vecums ir vismaz 65 gadi.

Vēl viena būtiska atziņa ir tāda, ka gandrīz vai visās teritorijās, krasi samazinās jauniešu īpatsvars vecuma grupā no 15-24. Līdz ar to var secināt, ka šis ir tas vecums, kad cilvēki pamet valsti.

Šajos attēlos var redzēt dažādu vecuma grupu izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu, kad ir dati, kā arī pēdējā kolonā tiek attēlots kopējās iedzīvotāju izmaiņas. Jūrmalā stabili pieaug iedzīvotāju skaits pensionēšanās vecumā, kā arī stabili samazinās iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 15-25. Tikai no 2017. līdz 2018. gada kopējais iedzīvotāju skaits pieauga par 0,89 %.

Šajos attēlos var novērot katru vecuma grupu izmaiņas dažādos laikos, lai vieglāk varētu secināt, vai to izmaiņas no gada uz gadu ir pozitīvas vai negatīvas. Uzbraucot ar peli uz konkrētā punkta, tiek attēlots, no kura gada uz kuru ir bijušas šīs izmaiņas un cik lielas.

Radošu garu lietošanā.

Ja tomēr tiek konstatētas kādas kļūdas vai arī rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvaniet Jānim Upeniekam 25633595

Uz augšu