Centrālā statistikas pārvalde publicējusi datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā). Balstoties uz šiem datiem, Latvijas Pašvaldību savienība ir izveidojusi kartogrāfisko materiālu un papildus aprēķinus, lai vizuāli ērtāk būtu pieejami un aplūkojami dati.

Interaktīvā karte pieejama šeit: https://arcg.is/0XWS9S 

Dati par iedzīvotāju skaitu pašlaik ir atzīmēta kā eksperimentālā statistika un tie ir atrodami CSP mājas lapā (RIG010).

Dati  tika ņemti no dažādām vietām, tai skaitā atvērto datu portāla https://data.gov.lv/lv:

 

Dati satur šādu laika periodu:

2000 - tautas skaitīšanas dati 31.03.2000.
2011 - tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.
2016 - gada sākumā
2017 - gada sākumā
2018 - gada sākumā
2019 - gada sākumā

 

Vīriešu un sieviešu skaits dalīts pa šādām vecuma grupām:

Pavisam kopā
0-6
7-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Vismaz 65

 

Visi dati tika savākti un apvienoti vienā failā, lai tas dotu rīcības ērtību un brīvību datu atlasē un pārlūkošanā, kad tāda nepieciešama.

Transformējot datus, netika iekļauti tie iedzīvotāji, kuriem nebija piesaistīta apdzīvota teritorijā, kā arī dati par visu Latviju un statistiskajiem reģioniem. Tālāk tiks aprakstīts, kā rīks lietojams, lai maksimāli no tā iegūtu labumu.

 1. Tālummaiņa. Mainīt mērogu var ar peles rullīti, kā arī ar šīm abām pogām;
 2. Uzspiežot uz ikonas ar mājas formu, karte tiek atgriezta sākotnējā skatā, kāda tā bija uzreiz pēc atvēršanas;
 3. Nospiežot šo pogu, vai nu pēc datora IP adreses vai pēc GPS saņemtā signāla, ja tāds ir, karte tiks pietuvināta vietai, kur atrodaties. Brīvā dabā tas ļauj noteikt, kurā teritoriālā vienībā lietotājs atrodas.
 4. Meklētājs. Meklē visus iespējamos nosaukumus pēc frāzes. Kad atrasts, tiek pietuvināts kartē un parādīti dati. Meklētājs ir sasaistīts ar filtru. Ja būs kaut kas nofiltrēts, meklētājs darbosies tikai atfiltrētajā informācijā.
 5. Filtrs. Ar filtra palīdzību var atlasīt konkrētas teritoriālās vienības – ciemus, pagastus, pašvaldību pilsētas utt., kā arī var atlasīt vairākas vienības, piemēram, pagastus un novadu pilsētas.
 6. Navigācijas pārklājumā jeb iespēja atgriezties iepriekšējos kartes skatos.

 

Ekrāna augšējā labā stūrī ir šādas papildus iespējas:

 1. Iespēja nomainīt fona karti. Uzspiežot uz šīs ikonas, lietotājs var pārslēgties starp (ortofoto), ortofoto ar uzrakstiem, gaiši pelēku pamatni, ielu skatu, OpenStreetMap, topogrāfisko un vēl dažus citus variantus.
 2. Drukas iespēja. Nospiežot šo pogu, tiks sagatavots A3 izmēra PDF fails, kas paredzēts drukāšanai.
 3. Šī ikona dod Jums iespēju dalīties ar karti sociālos tīklos, iegūt kartes adresi vai integrēt karti mājas lapā (iegult).

Kartes apakšā ir augšējā bildē redzama ikona, kuru nospiežot, tiek tabulas veidā attēloti visi ieraksti. Šī karte satur ierakstus par 2178 objektiem – ciemiem, Rīgas apkaimēm, pagastiem, novadu pilsētām, novadiem, republikas nozīmes pilsētām.

Augstāk esošajā attēlā tiek parādīts datu tabulas izskats. Kolonnas var tikt kārtots pēc alfabēta vai augošā/dilstošā secībā. Ja uz kādas no vērtībām uzspiedīs dubultklikšķi, attiecīgā teritoriālā vienība tika attēlota kartē un parādīti visi dati, kas ar to tiek saistīti. Ja kartē tiek izmantoti atlasīšanas filtri, atribūtu tabulā ierakti parādīti, balstoties pēc lietotajiem filtriem.

Uzspiežot uz kādu no objekta, tiek parādīts tā nosaukums. Augstāk esošajā attēlā ir atvērts Abavnieku ciems. Virs ciema nosaukuma atrodas ieraksts (1-3), kas simbolizē to, ka uzspiestajā vietā vai tam ļoti tuvu atrodas trīs teritorijas. Ar trīsstūrīti pa labi loga augšējā labā malā var pārslēgties uz pārējām teritorijām.

Aplūkosim Jūrmalas pilsētu kā piemēru. 

Kad tiek attēlots datu lodziņš, tajā var pabraukt uz leju. Apakšā var redzēt diagrammu par iedzīvotāju īpatsvaru dažādās vecuma grupās. Uzbraucot ar peli, piemēram, uz zilo sektoru, parādās uzraksts, ka vecuma grupa 0-6 2000.gadā Jūrmalā sastādīja 6 procentus no visiem iedzīvotājiem.

Zem diagrammas atrodas skaitlis 27. Tas simbolizē, ka par Jūrmalu ir izveidotas 27 diagrammas. Visas diagrammas ir sadalītas četros dažādos blokos:

 • Iedzīvotāju īpatsvars dažādos gados (sešas diagrammas);
 • Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) dažādos laika periodos (deviņas diagrammas);
 • Iedzīvotāju skaita izmaiņas (%) pa dažādām vecuma grupām dažādos laika periodos (6 diagrammas);
 • Vīriešu un sieviešu īpatsvari dažādos gados (sešas diagrammas).

Lai pārslēgtos starp diagrammām, pa labi un pa kreisi diagrammām atrodas trīsstūrīši, kas simbolizē šo funkcionalitāti.

Kā redzams augstāk esošajos attēlos ar iedzīvotāju īpatsvaru dažādās vecuma grupās Jūrmalā dažādos gados, var secināt, ka pēdējos gados vērojams neliels bērnu īpatsvara pieaugums pret visiem iedzīvotājiem. Tāpat var secināt, ka pieaug to cilvēku īpatsvars, kuru vecums ir vismaz 65 gadi. Taču darba iedzīvotāji darba spējas vecumā.

Šajos attēlos var redzēt dažādu vecuma grupu izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu, kad ir dati, kā arī pēdējā kolonā tiek attēlots kopējās iedzīvotāju izmaiņas. Jūrmalā iedzīvotāju skaits pieaudzis no 2017. uz 2018. gadu, kā arī no 2018. gada uz 2019. gadu. No 2000. gada Jūrmalā samazinājies pastāvīgo iedzīvotāju skaits par 11,63 procentiem.

Šajos attēlos var novērot katru vecuma grupu izmaiņas dažādos laikos, lai vieglāk varētu secināt, vai to izmaiņas no gada uz gadu ir pozitīvas vai negatīvas. Uzbraucot ar peli uz konkrētā punkta, tiek attēlots, no kura gada uz kuru ir bijušas šīs izmaiņas un cik lielas.

Vīriešu un sieviešu īpatsvara diagrammās iespējams iepazīties, kādās proporcijās ir vīriešu un sieviešu skaits. Jūrmalā sieviešu īpatsvars ir lielāks – 55 procenti.

Ja tomēr tiek konstatētas kļūdas vai arī rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvaniet Jānim Upeniekam 25633595

 

Uz augšu