Nereti laikrakstus rotā virsraksti, kas ziņo - trūkst pedagogi. Jau tā līdz šim esošo problēmu paspilgtinājusi ir koronavīrusa izplatība, kuras dēļ valdība ir pieņēmusi lēmumus, ka sadarbspējīgs sertifikāts strādājošajiem ir obligāts. Šāds lēmums ir paspilgtinājis samilzušo problēmu pašvaldībās ar trūkstošajiem pedagogiem. 2021. gada novembrī un decembrī Latvijas Pašvaldību savienība veica aptauju pašvaldībās par trūkstošajiem pedagogiem, kā arī veica aprēķinu par viņu slodzēm. 

Datu analīze veikta, izmantojot valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), centrālās statistikas pārvaldes datus (CSP) un veicot pašvaldību aptauju par situāciju ar pedagogu nodrošinājumu skolās un Covid -19 vakcinēšanās prasību ietekmi uz pedagogu izvēlēm. 

Kartes adrese: https://ej.uz/pedagogu_karte

Datu atlase veikta pēc sekojošiem parametriem:

Iestādes veids: pirmsskolas izglītības iestādes / vispārējās izglītības iestādes
Juridiskais statuss: pastarpinātas pārvaldes iestādes un pašvaldības
Dibinātājs: pašvaldība
Pedagogu amati : 
 • Pirmsskolas izglītības skolotājs
 • Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
 • Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs
 • Sākumizglītības skolotājs
 • Vispārējās pamatizglītības skolotājs
 • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs
Pedagogi – unikālie pašvaldībā (nereti viens pedagogs strādā vairākās izglītības iestādēs)
Pedagogu slodzes ir summētas, pirms rēķināta vidējā slodze. 
Ir izstrādāts kartogrāfiskais materiāls, ar kura palīdzību var apskatīties situāciju valstī pa pašvaldībām
 • Pedagogu un pedagogu amatu skaits pirmsskolā
 • Pedagogu un pedagogu amatu skaits vispārējā izglītībā
 • Trūkstošo pedagogu skaits (pirmsskolā, vispārējā izglītībā un pa dažādiem mācību priekšmetiem)
 • Pedagogu tarificēto darba slodžu sadalījums likmēs pirmsskolas izglītībā (%)
 • Pedagogu tarificēto darba slodžu sadalījums likmēs vispārējā izglītībā (%)

 

 

 
 
Aprēķini un datu analīze veikta pēc izglītības iestādes tipa

Iestādes tips

Izglītības iestāžu skaits

Pirmsskolas izglītības iestādes

496

Vispārējās izglītības iestāde

552

Kopā izglītības iestāžu skaits       1048

Tai skaitā

Valsts ģimnāzija

31

Vispārizglītojošā pamatskola

245

Vispārizglītojošā sākumskola

40

Vispārizglītojošā vidusskola

236

 

Trūkstošo pedagogu skaits pa mācību priekšmetiem

  Trūkstošo pedagogu skaits pa mācību priekšmetiem
Trūkstošo pedagogu skaits kopā 1330
Matemātika 110
Latviešu valoda 105
Angļu valoda 86
Citas svešvalodas 58
Informātika / datorika / Programmēšana 74
Sākumskolas skolotājs 62
Dizinais un tehnoloģijas / Mājturību tehnoloģijas 116
Mūzika 57
Fizika un inženierzinības 56
Sports 48
Vizuālā māksla 29
Pārējās vakances 529

 

 

Aplikācijas lietošana:

Lai apskatītu karšu apzīmējumus, kura krāsa ko nozīmē, katras kartes augšējā stūrī ir apzīmējumu poga. 

 

Diagrammās, uzbraucot uz kolonnām ar peli, tiek parādīts precīzs kolonnas raksturojošais skaitlis. 
Rāmja labajā augšējā stūrī ir paplašināšanas poga, ar kuras palīdzību diagramma vai citi kartes elementi tiek parādīti pa visu ekrānu, nodrošinot lielāku pārskatāmību. Ar Šīs pašas pogas palīdzību var atgriezties sākotnējā skatā.

 

Uzspiežot uz kartes apakšēja uzraksta, tiek parādīts visu karšu saraksts, no kura var izvēlēties, kādu karti apskatīties. 
Var arī spiest uz bultiņām, kuras aizved pie nākošās kartes. 
 
Uz augšu