Valsts ieņēmumu dienests paziņoja, ka, pārejot uz Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformu 2022. gada rudenī pārstās apkopot un publicēt statistikas datu par pašvaldībām. Lai nezaudētu jau apkopotos datus, Latvijas Pašvaldību savienība ir apņēmusies pārpublicēt Valsts ieņēmumu dienesta statistikas datus par pašvaldībām, kas tika apkopoti 2016. gada līdz 2021. gadam. 

Pašlaik notiek sarunas ar Valsts ieņēmumu dienestu par statistikas datu atjaunošanu un turpmāku publicēšanu. Zemāk var iepazīties ar esošajām 33 datu kopām, kā arī tās lejupielādēt. 
Katrs fails satur:
  • Pārskata nosaukumu;
  • Pēdējo atjaunošanas datumu;
  • Pārskata parametrus;
  • Informācijas sagatavošanus biežumu;
  • kā arī aprakstu.
Statistikas failu nosaukumi veidoti pēc maskas AAAAAA_NNNNNN_GGGGMM.xlsx, kur:
AAAAAA ir failu grupas un apakšgrupas kods (kas atbilst metadatu faila “A” kolonnai);
NNNNNN ir pašvaldības ATVK kods (seši cipari vai 000000, ja faila dati ir par visu valsti);
GGGGMM ir pārskata perioda gads un beigu mēnesis (piemēram, ja faila dati ir par gadu, tad MM ir 12).
 
 
Kods Nosaukums Veids Apraksts Teritorija Laiks Periods
             
T01000 Pašvaldībā reģistrēto nodokļu maksātāju VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi atbilstoši aktuālajam pamatdarbības veidam Budžeta ieņēmumi Pašvaldībā reģistrēto nodokļu maksātāju VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi atbilstoši aktuālajam pamatdarbības veidam sadalījumā pa budžetu ieņēmumu klasifikācijas kontiem*. * izņemot vieglo automobiļu un motociklu nodokli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, jo maksājumi, kas veikti VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (tehniskās apskates stacijās), VID datubāzē netiek piesaistīti nodokļu maksātājiem

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T02000 Informācija par fizisko personu ienākumiem Fizisko personu informācija Informācija par fizisko personu skaitu un bruto ienākumiem no paziņojumiem par fiziskai personai izmaksātajām summām sadalījumā pa iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas veidiem, ienākuma veidiem, atkarībā no tā, vai ienākuma izmaksātās ir/nav reģistrēts tajā pašā pašvaldībā. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T02A00 Informācijas sagatavošanas biežums ir vienu reizi gadā - līdz 1.novembrim pilnā apjomā. Informācija tiek gatavota par iepriekšējiem trīs taksācijas gadiem. Informācija par Gada ienākumu deklarācijā iekļautajiem attaisnotajiem izdevumiem Informācija par Gada ienākumu deklarācijas D lapiņā iekļautajiem attaisnotajiem izdevumiem atbilstoši deklarācijas  05., 06., 07., 08., 09. rindiņai.
Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T02A01 Informācija par Gada ienākumu deklarācijā iekļautajiem attaisnotajiem izdevumiem Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Informācija par Gada ienākumu deklarācijas D lapiņā iekļautajiem attaisnotajiem izdevumiem atbilstoši deklarācijas  05., 06., 07., 08., 09. rindiņai. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2019 Gads
T03A00 Informācija par saimnieciskās darbības veicējiem no Gada ienākumu deklarācijas D3, D3prim, D5 pielikumiem Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Informācija par saimnieciskās darbības veicēju skaitu un ienākumiem no Gada ienākumu deklarācijas D lapiņas 03.rindas, D3 lapiņas 15.rindas, D3prim lapiņas 31.ailes, D5 lapiņas 01.rindas  un aprēķināto IIN no D lapiņas 19.rindas. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Visa valsts 2016-2019 Gads
T03B00 Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksām kalendārajā gadā saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijām Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksām kalendārajā gadā saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijām sadalījumā pa pašvaldībām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Visa valsts 2016-2020 Gads
T04000 Fizisko personu skaits, kurām kalendārajā gadā ir veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijām, sadalījumā pa vecuma grupām un IIN atmaksas apmēru Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām kalendārajā gadā ir veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijām, sadalījumā pa vecuma grupām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas apmēra intervālu grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T04A00 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ienākuma līmeņa grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir uzrādīts ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis , sadalījumā pa vecuma un ienākuma līmeņa intervālu grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T04B00 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir norādīts ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu intervālu grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra pašvaldības.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T04C00 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu līmeņa grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir norādīts ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu intervālu grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T05000 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa  apmēra grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra intervāla grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T06000 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas (un darba algai pielīdzināmiem maksājumiem), sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra  grupām  Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir norādīts ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas un darba algai pielīdzināmiem maksājumiem (ienākuma veida kodi ir 1001, 1008, 2008, 3050), sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra intervāla grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T07000 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pensijas, sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra grupām   Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir norādīts ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pensijas (ienākuma veida kodi ir 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1042, 1052), sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra intervāla grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T08000 Fizisko personu skaits, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no slimības pabalstiem (B lapa), sadalījumā pa vecuma grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no slimības pabalstiem (B lapa) (ienākuma veida kods ir 1033), sadalījumā pa vecuma un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra intervāla grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T09000 Fizisko personu skaits, kurām ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki), sadalījumā pa vecuma grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits, kurām ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (no Gada ienākumu deklarācijas D3lapiņas  14.rindas, D3Prim lapiņas 31.ailes, D5 lapiņas 01.rindas), sadalījumā pa vecuma grupām un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu intervālu grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T10000 Informācija par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijām Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Informācija no paziņojumiem par fiziskai personai izmaksātajām summām par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijām (ienākuma veida kodi ir 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1042, 1052), sadalījumā pa pensijas izmaksātajiem. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T11000 Informācija par personām, kurām piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi Fizisko personu informācija Informācija par personām, kurām paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām ir norādīti piemērotie iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, sadalījumā pa atvieglojuma veidiem un iekļaujot datus par personu kopējiem ienākumiem un kopējo ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.  Ja piemēroti vairāki atvieglojumi, ienākumi un ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek norādīts pie katra atvieglojuma veida, bet rindā "Kopā" tiek iekļauts tikai vienu reizi. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T12000 Informācija par personām, kurām ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Informācija par personām, kurām paziņojumā par fiziskām personām izmaksātajām summām ir norādīts ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un algas nodokļu grāmatiņā esošais apgādājamo personu skaitu uz taksācijas gada sākumu, sadalījumā pa personas vecuma grupām. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T13000 Pašvaldības teritorijā reģistrēto darba devēju un ienākuma izmaksātāju iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu un strādājošo skaita sadalījums pa pašvaldībām  Nodokļu maksātāju informācija Pašvaldības teritorijā reģistrēto darba devēju un ienākuma izmaksātāju iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu sadalījums pa administratīvajām teritorijām un strādājošo skaitu. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T14000 Pašvaldībās reģistrēto darba devēju ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu sadalījums pa pašvaldībām Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Pašvaldībās reģistrēto darba devēju ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu un strādājošo skaita sadalījums pa administratīvajām teritorijām . Informācija no iesniegtajiem pārskatiem “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T15000 Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībā deklarēto ienākumu saņēmēju vai darba ņēmēju ienākumiem ienākumu izmaksātāju vai darba devēju pašvaldību griezumā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldības teritorijā deklarēto (taksācijas gada 1.janvārī) ienākumu saņēmēju vai darba ņēmēju ienākumiem ienākumu izmaksātāju vai darba devēju pašvaldību griezumā 

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T16000 Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas ienākumiem pašvaldībā deklarētiem darba ņēmējiem darba devēju pašvaldību griezumā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas ienākumiem pašvaldības teritorijā deklarētiem (taksācijas gada 1.janvārī) darba ņēmējiem darba devēju pašvaldību griezumā. Informācija no iesniegtajiem pārskatiem “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2020 Gads
T17000 Pašvaldībā reģistrēto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju iesniegušo  nodokļu maksātāju skaits Nodokļu maksātāju informācija Pašvaldības teritorijā reģistrēto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju iesniegušo nodokļu maksātāju skaits sadalījumā pa pašvaldībām un taksācijas gada ceturkšņiem. Piederība pašvaldībai noteikta atkarībā no nodokļu maksātāja piederības administratīvajai teritorijai uz katra ceturkšņa beigām. Visa valsts 2016-2020 Gads
T18000 VID reģistrēto nodokļu maksātāju skaits Nodokļu maksātāju informācija VID reģistrēto nodokļu maksātāju skaits sadalījumā pa pašvaldībām. Piederība pašvaldībai noteikta atkarībā no nodokļu maksātāja piederības administratīvajai teritorijai uz ceturkšņa beigām.  Visa valsts 2017.03.-2021.03 Ceturksnis
T18A00 Pašvaldībā reģistrēto nodokļu maksātāju skaita sadalījums Nodokļu maksātāju informācija Pašvaldības teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju skaita sadalījums pēc to informācijas apkopošanas brīdī aktuālā pamatdarbības veida saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 2.red.). Piederība pašvaldībai noteikta atkarībā no nodokļu maksātāja piederības administratīvajai teritorijai uz ceturkšņa beigām.

Pašvaldības,

Visa valsts

2017.03.-2021.03 Ceturksnis
T19000 Pašvaldībā reģistrēto nodokļu maksātāju deklarētais neto apgrozījums un ieņēmumi no saimnieciskās darbības sadalījumā pēc to informācijas apkopošanas  brīdī aktuālā pamatdarbības veida Nodokļu maksātāju informācija Pašvaldības teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju uzņēmuma gada pārskatā deklarētais neto apgrozījums un ieņēmumi no saimnieciskās darbības sadalījumā pēc to informācijas apkopošanas brīdī aktuālā pamatdarbības veida saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 2.red.). Piederība pašvaldības teritorijai juridiskām personām noteikta uz uzņēmuma gada pārskata taksācijas perioda beigām, bet personām, kuras iesniedza iedzīvotāju ienākuma gada deklarācijas D3 un D3prim pielikumus, piederība pašvaldības teritorijai noteikta pēc saimnieciskās darbības veicēja (Individuālā uzņēmuma, zemnieka saimniecības vai zvejnieka saimniecības) juridiskās adreses uz taksācijas perioda beigām, bet personām, kas iesniedza D5, piederība pašvaldībai tiek noteikta pēc iesniedzēja piederības pašvaldības teritorijai uz taksācijas gada sākumu. Informācija no iesniegtajiem uzņēmumu gada pārskatiem un gada ienākumu deklarācijas lapiņas D3 01., 03., 09. un 11. rindiņas un D3prim lapiņas 01. rindiņas, D5 lapiņas 01.rindiņas.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T20000 Pašvaldības teritorijā reģistrēto darba devēju vidējie nodarbinātajiem aprēķinātie bruto ienākumi sadalījumā pēc to informācijas apkopošanas brīdī aktuālā  pamatdarbības veida Nodokļu maksātāju informācija Pašvaldības teritorijā reģistrēto darba devēju vidējie nodarbinātajiem aprēķinātie bruto ienākumi sadalījumā pēc to informācijas apkopošanas brīdī aktuālā pamatdarbības veida saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 2.red.). Piederība pašvaldībai noteikta uz taksācijas mēneša beigām.  Informācija no iesniegtajiem pārskatiem “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”.

Pašvaldības,

Visa valsts

2018.11.-2021.05 Mēnesis
T21000 Pašvaldības teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju deklarētie ilgtermiņa aktīvi sadalījumā pēc to informācijas apkopošanas brīdī aktuālā pamatdarbības veida Nodokļu maksātāju informācija Pašvaldības teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju iesniegtajos uzņēmumu gada pārskatos deklarētie ilgtermiņa aktīvi sadalījumā pēc to informācijas apkopošanas brīdī aktuālā pamatdarbības veida saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACE 2.red.). Piederība pašvaldībai noteikta uz uzņēmuma gada pārskata taksācijas perioda beigām.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T22000 Informācija par kopējiem fizisko personu ienākumiem, ieturēto vai aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli Fizisko personu informācija Informācija par kopējiem fizisko personu ienākumiem sadalījumā pa ienākumu grupām. Ienākumi tiek aprēķināti atbilstoši sadaļā “Ienākumu aprēķina algoritms” apkopotajam ienākumu aprēķina algoritmam. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T23000 Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma un kopējā ienākuma lieluma grupām Fizisko personu informācija Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma un kopējā ienākuma lieluma grupām. Ienākumi tiek aprēķināti atbilstoši sadaļā “Ienākumu aprēķina algoritms” apkopotajam ienākumu aprēķina algoritmam. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
T24000 Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma grupām un kopējā ieturētā vai aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummas grupām Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma un kopējā ieturētā vai aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummas lieluma grupām. Ienākumi tiek aprēķināti atbilstoši sadaļā “Ienākumu aprēķina algoritms” apkopotajam ienākumu aprēķina algoritmam. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.

Pašvaldības,

Visa valsts

2016-2019 Gads
TB1000 Informācija par iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Informācija par iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no atlikumu vēstures kartiņām un operāciju žurnāla. Jāņem vērā, ka matemātiski summas uz perioda sākumu, veiktās operācijas mēnesī un summas uz perioda beigām nesakritīs! Piederība administratīvajai teritorijai noteikta uz mēneša beigām

Pašvaldības,

Visa valsts

2018.11.-2021.05 Mēnesis

 

Uz augšu