Latvijas Pašvaldību savienība 2016. gada sākumā aptaujāja pašvaldības par tiltu un pārvadu stāvokli. Aptaujas mērķi bija noskaidrot, kāds ir kopējais tiltu/pārvadu stāvoklis Latvijā, ar rezultātiem iepazīstināt Satiksmes ministriju, kā arī vest sarunas par Finanšu ministriju par līdzekļu palielināšanu tiltu un pārvadu remontam un uzturēšanai. 

Pašvaldībām tika uzdoti par katru tiltu/pārvadu šādi jautājumi:

  • Autoceļš, kurā tilts/pārvads atrodas;
  • Šķērslis, kuram šķērso tilts/pārvads;
  • Tilta/pārvada platums un garums;
  • Tilta/pārvada stāvoklis;
  • Vai pašvaldībai ir bijušas problēmas ar tilta/pārvada izvērtēšanu.

Izsakām pateicību pašvaldībām par ieguldītām pūlēm anketu aizpildīšanā. Kopumā saņēmām informāciju par 964 tiltiem un pārvadiem Latvijā. 

Anketu rezultātu apkopojums

 

Šķēršļu veidi, kuriem ved pāri tilts.

Šķērslis Skaits Procentuāli
Ūdenstece 780 81,00%
Ceļš 90 9,35%
Ūdenstilpne 64 6,65%
Dzelzceļš 21 2,18%
Cits 5 0,52%
Grava 3 0,31%

 

Šķēršļu veidi

 

Esošais tiltu stāvoklis Latvijā

Tiltu stāvoklis Skaits Procentuāli
Apmierinošs 547 57%
Ļoti slikts vai slikts 324 34%
Labs vai teicams 92 10%

 

Esošais tiltu stāvoklis

 

Vai pašvaldībām ir bijušas problēmas ar tiltu novērtējumu.

Vai bijušas problēmas ar tilta novērtējumu? Skaits Procentuāli
631 66%
282 29%
Nav atbildes 50

5%

 

Vai pašvaldībai bijušas problēmas ar tiltu novērtējumu

 

Kopējā tiltu platība m2 sadalījumā par tiltu stāvokļiem

Tiltu stāvoklis Laukums m2 Procentuāli
Apmierinošs 354773,37 59%
Labs vai teicams 154124,66 26%
Ļoti slikts vai slikts 89621,28

15%

 

Kopējā tiltu platība m2 sadalījumā pa tiltu stāvokļiem

 

Uz augšu