ATVK Pašvaldība Vidējais vērtējums bioloģijā Kārtotāju skaits bioloģijā Skolu skaits, kurās kārtota bioloģija Vidējais vērtējums ķīmijā Kārtotāju skaits ķīmijā Skolu skaits, kurās kārtota ķīmija Vidējais vērtējums angļu valodā Kārtotāju skaits angļu valodā Skolu skaits, kurās kārtota angļu valoda Vidējais vērtējums vācu valodā Kārtotāju skaits vācu valodā Skolu skaits, kurās kārtota vācu valoda Vidējais vērtējums vēsturē Kārtotāju skaits vēsturē Skolu skaits, kurās kārtota vēsture Vidējais vērtējums latviešu valodā Kārtotāju skaits latviešu valodā Skolu skaits, kurās kārtota latviešu valoda Vidējais vērtējums matemātikā Kārtotāju skaits matemātikā Skolu skaits, kurās kārtota matemātika Vidējais vērtējums fizikā Kārtotāju skaits fizikā Skolu skaits, kurās kārtota fizika Vidējais vērtējums krievu valodā Kārtotāju skaits krievu valodā Skolu skaits, kurās kārtota krievu valoda Vidējais vērtējums pašvaldībā Kopējais nokārtoto eksāmenu skaits Kopējais skolu skaits, kurās kārtoti eksāmeni
0010000 Rīga 73.16 1 1 44.452666666667 15 2 53.633861740167 1 678 19 83.136666666667 3 3 41.345412587413 1 430 15 44.000975460123 1 630 20 22.286045232274 1 636 19 34.251125 80 4 74.655509259259 216 11 41.434917027956 6 689 20
0050000 Daugavpils 36.442264150943 265 4 36.722978056426 319 4 29.781750972763 257 4 23.4272265625 256 4 83.881428571429 21 1 32.902164579607 1 118 4
0090000 Jelgava 43.240057471264 174 3 20.66 1 1 35.325362318841 207 3 35.322362637363 182 3 14.008387096774 186 3 30.553333333333 6 1 59.415476190476 42 1 33.295463659148 798 3
0110000 Jēkabpils 74.16 1 1 57.74625 40 1 49.328965517241 29 1 44.532631578947 57 1 28.562807017544 57 1 56.927037037037 54 1 46.449789915966 238 1
0130000 Jūrmala 70.16 1 1 68.33 1 1 44.974615384615 39 1 41.11 28 2 44.118157894737 38 1 17.647105263158 38 1 57.573076923077 13 1 38.855126582278 158 2
0170000 Liepāja 50.737353846154 325 4 69.58 1 1 40.99575 320 4 44.654937106918 318 4 23.354088050314 318 4 40.019290171607 1 282 4
0210000 Rēzekne 36.904074074074 135 3 34.220173410405 173 3 37.72615942029 138 3 25.633656716418 134 3 40.245 2 1 91.87 2 1 33.916934931507 584 3
0250000 Valmiera 46.550505050505 99 2 38.162931034483 58 2 50.434329896907 97 2 17.203092783505 97 2 38.127578347578 351 2
0270000 Ventspils 47.803571428571 112 2 40.528662790698 172 2 43.485083333333 120 2 16.229180327869 122 2 63.676923076923 13 2 37.756771799629 539 2
0320200 Aizkraukles novads 36.266896551724 29 1 32.838679245283 53 1 31.814166666667 48 1 15.104166666667 48 1 44.68 20 1 29.989242424242 198 1
0326100 Kokneses novads 51.748333333333 6 1 41.124285714286 7 1 37.495714285714 7 1 8.3028571428571 7 1 30.915 2 1 33.82 29 1
0380200 Balvu novads 41.441666666667 6 1 41.526 5 1 47.1525 4 1 21.875 4 1 38.546842105263 19 1
0407700 Rundāles novads 34.077142857143 28 1 29.027 40 1 34.246153846154 39 1 11.984 40 1 37.89 32 1 28.730055865922 179 1
0420200 Cēsu novads 44.637454545455 55 2 42.148983050847 59 2 36.37962962963 54 2 17.002222222222 54 2 35.24536036036 222 2
0427300 Priekuļu novads 31.805714285714 14 1 44.586736111111 144 1 33.229655172414 116 1 41.740845070423 142 1 18.29034965035 143 1 23.884444444444 27 1 44.452 15 1 34.234259567388 601 1
0440200 Daugavpils novads 49.684666666667 15 1 37.760666666667 15 1 47.041333333333 15 1 57.215384615385 13 1 47.605172413793 58 1
0440801 Ilūkstes novads 49.725 8 1 56.77 7 1 51.482307692308 13 1 42.354615384615 13 1 73.41 1 1 49.725714285714 42 1
0460200 Dobeles novads 39.585306122449 49 1 29.257714285714 35 1 36.17679245283 53 1 11.060943396226 53 1 49.814545454545 11 1 29.926666666667 201 1
0500200 Gulbenes novads 36.268571428571 7 1 25.801111111111 9 1 40.108 10 1 17.101818181818 11 1 61.553333333333 3 1 31.49875 40 1
0540200 Jelgavas novads 35.877857142857 14 1 25.348125 16 1 30.74875 16 1 9.6527777777778 18 1 42.691111111111 9 1 26.819315068493 73 1
0600202 Krāslavas novads 24.028 5 1 22.807142857143 14 1 22.343333333333 3 1 10.625 4 1 21.114230769231 26 1
0601000 Dagdas novads 20.427647058824 17 1 25.029411764706 17 1 14.007058823529 17 1 58.905714285714 21 1 31.220972222222 72 1
0620200 Kuldīgas novads 26.66 1 1 43.275625 64 1 30.875416666667 96 1 50.104677419355 62 1 15.150606060606 66 1 28.215384615385 13 1 33.885993377483 302 1
0640600 Aizputes novads 26.067142857143 21 1 33.171860465116 43 1 32.12724137931 29 1 21.439393939394 33 1 38.05 3 1 59.296470588235 17 1 32.432739726027 146 1
0660200 Limbažu novads 26.896 5 1 32.933125 16 1 23.518 5 1 8.3333333333333 6 1 25.90625 32 1
0681000 Kārsavas novads 45.978518518519 27 1 32.439538461538 65 1 36.432407407407 54 1 17.203684210526 57 1 25.329583333333 24 1 56.082 30 1 33.417587548638 257 1
0700200 Madonas novads 40.758666666667 15 1 42.930740740741 27 1 48.726923076923 13 1 20.58 14 1 39.015652173913 69 1
0705500 Ērgļu novads 35.69 3 1 26.474166666667 12 1 38.292 5 1 17.124 5 1 47.04 2 1 29.478518518519 27 1
0740600 Ikšķiles novads 48.468148148148 189 1 39.086912751678 149 1 42.031978609626 187 1 17.773582887701 187 1 23.026086956522 23 1 65.85 21 1 37.143544973545 756 1
0760202 Preiļu novads 26.152142857143 14 1 26.134117647059 17 1 37.901428571429 14 1 8.8835714285714 14 1 24.837288135593 59 1
0801000 Olaines novads 53.522142857143 14 1 47.29 8 1 52.979428571429 35 1 30.156 10 1 46.03282051282 39 1 26.1128125 32 1 43.83 4 1 42.885070422535 142 1
0807400 Mālpils novads 49.357368421053 19 1 33.018 10 1 40.777222222222 18 1 14.21 19 1 45.794285714286 7 1 35.513835616438 73 1
0840200 Saldus novads 47.774042553191 94 1 37.716703296703 91 1 39.592872340426 94 1 18.244042553191 94 1 27.972857142857 7 1 35.672263157895 380 1
0880200 Talsu novads 37.464761904762 21 1 35.2965 20 1 44.081363636364 22 1 14.821428571429 21 1 33.020595238095 84 1
0901201 Kandavas novads 44.582405063291 79 1 38.23875 32 1 39.846455696203 79 1 24.21025 80 1 25.819696969697 66 1 45.182307692308 13 1 34.732979942693 349 1
0941600 Smiltenes novads 36.033333333333 9 1 37.318924731183 93 1 39.557520661157 121 1 40.5748 100 1 14.2934 100 1 36.16 1 1 42.563 20 1 33.683918918919 444 1


Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2015./2016. m.g. analīzi.

Rezultāti apkopoti pa profesionālo un mākslas skolu mācību priekšmetiem pašvaldību griezumā. 

Dati par pašvaldību izdevumiem uz vienu iedzīvotāju tika ņemti no raim.gov.lv. http://raim.gov.lv/pub/pases/RAIM_atvasin_raditajs.52.pdf

VISC atvērtajos datos nav iespējams nodalīt rezultātus par Zemgales vidusskolām - Tukuma novada Slampes pagastā un Daugavpils novada Demenes pagastā -, nav identifikatori, ar kuriem nodalīt rezultātus. Tāpēc dati par šīm pašvaldībām ir kļūdaini.

Adrese kartei: http://arcg.is/2f2NUXe

Funkcionālās kartes adrese: http://arcg.is/2f5M5Ja

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite
Uz augšu