Pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārējās izglītības iestādēs, kas ļauj pašvaldībām, sabiedrībai, vecākiem un skolēniem novērtēt izglītības kvalitāti skolās, pašvaldībām pieņemt lēmumus, vērtējot skolu tīklu un izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju vai finansiāli motivējot skolotājus pēc skolēnu snieguma līmeņa.
Latvijas Pašvaldību savienība ir veikusi centralizēto valsts eksāmenu rezultātu analīzi par 2014./2015 mācību gadu. Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2015./2016. mācību gadu ir loģisks turpinājums pagājušā pētījumam.
Pētījumā par 2015./2016. centralizēto eksāmenu rezultātiem, lai redzētu notikušās izmaiņas viena mācību gada laikā, tiek lietoti vairāki rādītāji no iepriekšējā gada pētījuma. Lielāks uzsvars tika likts uz dažādu tipu skolām pēc to teritoriālā iedalījuma. Savukārt detalizēti netiek apskatīti zēnu un meiteņu eksāmenu priekšmetu izvēles pa skolu tipiem.
Pētījumā nav veikti statistisko kļūdu aprēķini, taču tiek rādīti visi dati, lai varētu izdarīt secinājumus, vai konkrētie aprēķinātie rezultāti ir salīdzināmi.
 

Lejupielādēt pētījumu DOCX formātā

Lejupielādēt pētījumu PDF formātā

 

Dati un kartogrāfiskie materiāli
Latvijas Pašvaldību savienības Benchlearing informācijas sistēmā (BLIS) ir izvietotas visas tabulas, no kurām tikti veikti šie aprēķini. Tabulas atrodamas vietnē https://blis.lps.lv sadaļā Strukturēti dati. Tiešā saite: https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati. Visas tabulas ir lejupielādējamas kā Excel fails.
Datu tabula, kuras nosaukums ir Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2015./2016. m.g., var atrast informāciju par visām skolām, kurās kārtoti centralizētie eksāmeni, sakārtot tos pēc mācību priekšmeta vai nokārtoto eksāmenu skaita, kā arī kopējā vērtējuma.
Datu tabula Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti par 2015./2016. m.g. satur izejas datus visam pētījumam. Ar šīs tabulas palīdzību var atkārtot pētījumu vai veikt cita veida nepieciešamos datu griezumus un atklājumus.
Datu tabulā Vidusskolu centralizēto eksāmenu vērtējumi pašvaldību griezumā par 2015./2016. m.g. ir aprēķinātas tikai vidusskolu centralizēto eksāmenu vērtējumi pa priekšmetiem pašvaldību griezumā. Tas dod iespēju iepazīties ar to, kā pašvaldībās sokas ar jauniešu sagatavošu centralizētajiem eksāmeniem tieši vidusskolās.
Datu tabula Profesionālo un mākslas skolu centralizēto eksāmenu vērtējumi pašvaldību griezumā par 2015./2016. m.g. ir aprēķinātas tikai profesionālo un mākslas skolu centralizēto eksāmenu vērtējumi pašvaldību griezumā. Pārējie skolu tipi nav apskatīti mazā skolu skaita dēļ.

Ir pieejamas un izveidotas kartes ar ierobežotu iespēju klāstu, taču ar konkrētu funkcionalitāti. Funkcionālajās kartēs iespējams veikt sev vēlamo simboloģiju vai noformējumu, vai veikt konkrētu datu atlasi.
Saraksts ar pieejamām kartēm:

 
Uz augšu