Uz vispārizglītojošās iestādēm attiecas vai attieksies Ministru kabineta noteikumi, kuros ir noteikti kvantitatīvie kritēriji, pēc kuriem tiks (ne)veikta pedagogu darba samaksas finansēšana.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi  Informatīvo ziņojumu “Par skolu tīkla sakārtošanu”, kas tika prezentēti Ministru kabineta 2019.gada 21.maija sēdē,  pieejams: tiesību akta projekta TA-885. Informatīvajā ziņojumā ir noteikts teritoriālais iedalījums, kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji. Tiek piedāvāts četru reģionu bloku modelis, nosakot minimālo skolēnu skaitu katrā līmenī un pa izglītības pakāpēm.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir apkopojusi un novērtējusi vispārizglītojošo izglītības iestāžu vai to izglītības līmeņu (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas) atbilstības visiem augstāk minētajiem Ministru kabineta noteikumu un IZM informatīvā ziņojuma skolu tīkla modeļa izveides kritērijiem.  Kvantitatīvie kritēriji ir balstīti uz skolēnu skaitu konkrētā izglītības pakāpē, kā arī izglītības iestādes atrašanās vietu.

Lai ērtāk uztvertu šo novērtējumu, LPS ir izstrādājis interaktīvu karti, kurā var aplūkot izglītības iestādes, to skolēnu skaitu dažādās klasēs, izvirzītos kvantitatīvos kritērijus skolēnu skaitam un atrašanās vietai, kā arī vidējās izglītības iestādēm valsts centralizēto eksāmenu rezultātus un kārtoto eksāmenu skaitu gan izglītības iestādei, gan arī pa mācību priekšmetiem. Netiek aprēķināts centralizēto eksāmenu indekss, jo publiskajās datu bāzēs nav pieejamas gada atzīmes tiem izglītojamajiem, kas tiek atbrīvoti no centralizēto eksāmenu kārtošanas.

Datu avoti:

 • Par skolēnu skaitu skolās dati iegūti no IZM datu bāzes;
 • Izglītības iestāžu tipi un to adreses tika izgūti no Valsts izglītības informāciju sistēmas(VIIS) publiskās daļas;
 • Dati par 2018./2019. mācību gada valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem iegūti no Valsts izglītības satura centra (VISC) atvērtajiem datiemsadaļā “Vispārējā izglītība” -> “Statistika”. Par visām izglītības iestādēm dati nav pieejami, jo 2019./2020. mācību gada skolu nosaukumi dažos gadījumos atšķiras ar VISC esošajiem skolu nosaukumiem, tādējādi automātiska datu apvienošana nebija iespējama. Skolu ģeokodēšana tika veikta manuāli pēc adreses.

LPS izstrādātajā interaktīvajā kartē nav iekļautas valsts ģimnāzijas, jo šo vispārējās izglītības iestāžu grupu regulē atsevišķi Ministru kabineta noteikumi Nr.129.

Kā lietot karti?

Karte pieejama: https://arcg.is/1mK5yC

 1. Tālummaiņa. Mainīt mērogu var ar peles rullīti, kā arī ar šīm abām pogām.
 2. Meklētājs. Meklē skolas nosaukumus pēc frāzes. Kad atrasts, tiek pietuvināts kartē un parādīti dati. Meklētājs ir sasaistīts ar filtru. Ja veikta kādu datu filtrēšana, meklētājs darbosies tikai atfiltrētajā informācijā.
 3. Filtrs.Ar filtra palīdzību var atlasīt skolas ar konkrētām pazīmēm:
  1. Skolu tips.Skolas var atlasīt pēc tā tipiem:
   1. sākumskola,
   2. pamatskola,
   3. vidusskola,
   4. ģimnāzija.
  2. IZM kvantitatīvo kritēriju izveidotās teritorijas:
   1. Pilsētas ar vismaz 50000 iedzīvotājiem,
   2. Administratīvo teritoriju attīstības centri un Pierīgas novadi,
   3. Pārējā Latvijas teritorija,
   4. Reti apdzīvotas teritorijas.
  3. Izglītības pakāpju atbilstība IZM informatīvā ziņojuma kvantitatīvajiem kritērijiem:
   1. Sākumskolas, kas ATBILST,
   2. Sākumskolas, kas NEATBILST,
   3. Pamatskolas, kas ATBILST,
   4. Pamatskolas, kas NEATBILST,
   5. Vidusskolas, kas ATBILST,
   6. Vidusskolas, kas NEATBILST.
  4. Izglītības pakāpju atbilstība IZM informatīvā ziņojuma kvantitatīvajiem kritērijiem ar 10% svārstībām:
   1. Sākumskolas, kas ATBILST,
   2. Sākumskolas, kas NEATBILST,
   3. Pamatskolas, kas ATBILST,
   4. Pamatskolas, kas NEATBILST,
   5. Vidusskolas, kas ATBILST,
   6. Vidusskolas, kas NEATBILST.
  5. Vidusskolas, kas atbilst MK noteikumiem Nr. 583.:
   1. Vidusskolas, kas ATBILST,
   2. Vidusskolas, kas NEATBILST.
 4. Spiežot uz ikonas ar mājas formu, karte tiek atgriezta sākotnējā skatā, kāda tā bija uzreiz pēc atvēršanas;
 5. Nospiežot šo pogu, vai nu pēc datora IP adreses vai pēc GPS saņemtā signāla, ja tāds ir, karte tiks pietuvināta vietai, kur atrodaties;
 6. Navigācijas pārklājumājeb iespēja atgriezties iepriekšējos kartes skatos.

Var tikt veiktas atlases pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, atlasīt visas vidusskolas, kas ATBILST IZM informatīvā ziņojuma kvantitatīvajiem kritērijiem ar 10 % svārstību, bet NEATBILST IZM informatīvā ziņojuma kvantitatīvajiem kritērijiem bez 10% svārstības un kas atrodas pēc IZM izveidotām teritorijām pārējā Latvijas teritorijā.

Ekrāna augšējā labā stūrī ir šādas papildus iespējas:

 1. Apzīmējumi.Var iepazīties, ar kādām krāsām tiek apzīmēti skolu tipi.
 2. Iespēja nomainīt fona karti.Uzspiežot uz šīs ikonas, lietotājs var pārslēgties starp (ortofoto), ortofoto ar uzrakstiem, gaiši pelēku pamatni, ielu skatu, OpenStreetMap, topogrāfisko un citus variantus.
 3. Šī ikonadod Jums iespēju dalīties ar karti sociālos tīklos, iegūt kartes adresi vai integrēt karti mājas lapā (iegult).

 

Kartes apakšā ir augšējā bildē redzama ikona, kuru nospiežot, tiek tabulas veidā attēloti visi ieraksti. Ar atribūtu tabulas palīdzību skolas var tikt kārtotas pēc visiem parametriem. Ir iespējams arī izmantot filtru, ar kura palīdzību var veikt specifisku skolu atlasi, piemēram, atlasīt tās skolas, kuru valsts centralizētie eksāmenu rezultāti matemātikā ir augstāki par 60%.

Uzspiežot, piemēram, uz Daugavpils 3. vidusskolas, tiek parādīts skolēnu skaits dažādās klasēs, IZM informatīvā ziņojuma minimālās kvantitatīvās prasības ar un bez 10 % svārstībām, skolas atbilstība tām. Tiek attēlots, vai vidusskola atbilst MK noteikumiem Nr. 583, kā arī diagrammas veidā attēloti valsts centralizēto eksāmenu rezultāti pa priekšmetiem. Uzvirzot peli uz diagrammas kolonnas, tiek attēlots, kura mācību priekšmeta eksāmena rezultāts, tas ir, un cik liels vērtējums tika iegūts šajā eksāmenā. Nospiežot uz trīsstūrīša pa labi no diagrammas, tiek attēlota cita diagramma, cik konkrētie eksāmeni mācību priekšmetā ir kārtoti. Uzvirzot ar peli uz diagrammas kolonnas, tiek parādīts konkrētais mācību priekšmets un cik skolēni ir kārtojuši šo eksāmenu.

Uz augšu