Ogres novadam ir tiesības un pienākums veidot vispārējās vidējās izglītības sistēmu novadā, kuras vispārējās vidējās izglītības iestādes piedāvā mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pieredzi. Šo pienākumu un tiesības nosaka gan ārējie normatīvie akti, gan dažāda līmeņa politikas plānošanas dokumenti. Kopumā gan ārējie normatīvie akti, gan politikas plānošanas dokumenti iezīmē nepieciešamību veidot izglītības iestādes ar lielāku skolēnu skaitu vidējās izglītības posmā, lai varētu īstenot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības procesu.

Lejupielādēt informatīvo ziņojumu

1. Kopsavilkums 2
2. Mūsdienīga un kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība - pasaules pieredze un aktuālās tendences 3
2.1. Vecumposma attīstības vajadzības vidusskolēnam 3
2.1.1. Fiziskā un kognitīvā attīstība 4
2.1.2. Psihoemocionālā attīstība 5
2.1.3. Izaugsme un karjeras uzdevumi 5
2.1.4. Morālo vērtību sistēmas un garīgā attīstība 6
2.1.5. Jaunie izaicinājumi 6
2.1.6. Secinājumi un priekšlikumi 7
2.2. Vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences 7
2.2.1. Secinājumi un priekšlikumi 9
2.3. Mācību un socializācijas pieredze mūsdienīgā vidusskolā 9
2.3.1. Skolēnu ar līdzīgām interesēm grupēšana 9
2.3.2. Mācību darba organizācija sadrumstalotības mazināšanai 10
2.3.3. Individualizācija un personalizācija 10
2.3.4. Mācību metodes aktīvai skolēnu iesaistei un augstākiem izziņas līmeņiem 11
2.3.5. Paplašināts atbalsta personu tīkls 11
2.3.6. Skolēnu paplašinātā mācību pieredze 11
2.3.7. Partnerības un ārvalstu pieredze 11
3. Plānošanas dokumenti un normatīvais regulējums vispārējā vidējā izglītībā 13
4. Vispārējās vidējās izglītības Ogres novadā raksturojums 19
4.1. Vispārējās vidējās izglītības pieprasījums 19
4.2. Vispārējās vidējās izglītības piedāvājums 21
4.3. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu darba rezultāti 21
4.4. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu resursi 23
5. Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības potenciāla izvērtējums un attīstība līdz 2027. gadam 26
5.1. Vispārējās vidējās izglītības pieprasījuma prognoze 26
5.2. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu attīstības potenciāla izvērtējums 26
5.2.1. Ogres Valsts ģimnāzijas attīstības potenciāls 28
5.2.2. Ogres 1. vidusskolas attīstības potenciāls 28
5.2.3. Jaunogres vidusskolas attīstības potenciāls 29
5.2.4. Ikšķiles vidusskolas attīstības potenciāls 29
5.2.5. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas attīstības potenciāls 29
5.2.6. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstības potenciāls 30
5.2.7. Madlienas vidusskolas attīstības potenciāls 30
5.2.8. Suntažu vidusskolas attīstības potenciāls 30

Uz augšu