Noslēdzot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk – LIZDA) pieteiktā pedagogu beztermiņa streika izlīgšanas komisijas darbu un noslēdzoties trīspusējām sarunām ar Valdības pārstāvjiem no vienas puses un LIZDA un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjiem no otras puses, kā arī atskatoties uz pedagogu darba samaksas vairāku darba grupu darbu[1], kuru viens no uzdevumiem bija piedāvāt risinājumus skolotāju slodzes  līdzsvarošanai, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ierosina vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības pakāpes skolotājiem[2] sākot ar 2023. gada 1. septembri veikt pāreju uz 36 stundu darba slodzi nedēļā, nodrošinot darba stundu attiecību starp kontaktstundām un darba stundām pārējo pienākumu veikšanai attiecīgi rekomendējoši 65% kontaktstundām un ne mazāk kā 35% citiem pienākumiem, pirmsskolas izglītības pakāpes pedagogiem sākot ar 2023. gada 1. janvāri paaugstināt algas likmi uz 1070  eiro jeb par 11,9%, kā arī sākot ar 2023. gada 1. septembri noteikt slodzes sastāvu 34 stundas nodarbību vadīšanai un 6 stundas citu pienākumu veikšanai.  Savukārt slodzes līdzsvarošanai finansējuma palielinājums paredzēts par 11,1%, salīdzinot ar 2022. gada dotācijas apmēru pedagogu darba samaksai, visās pārējās jomās, t.i. profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē (sports, kultūra), kā arī interešu izglītībā par 11%, tādējādi ņemot vērā LIZDA prasības.

Lejupielādēt informatīvo ziņojumu

Ievads
1. Esošā situācija – skolotāju pārslodze
2. Latvija starptautiskajā salīdzinājumā
3. Slodzes līdzsvarošana
4. Ieguvumi katram skolotājam
5. Izmaiņu ietekme uz valsts budžetu
Turpmākā rīcība

 

Uz augšu