Risināmās problēmas raksturojums

Liels pašvaldībai piederošais dzīvojamais fonds, bet noteikto iedzīvotāju kategoriju nodrošināšanai ar dzīvokļiem nepieciešamais dzīvokļu skaits ir mazāks. 

Izvēlētā risinājuma apraksts

Dzīvokļu, kas nav piešķirti sociālās palīdzības ietvaros vai jaunajiem speciālistiem, atsavināšana izsolēs (tukšie dzīvokļi) vai ar pirmpirkuma tiesībām (īrniekiem).

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Īrnieki var atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības, kas liek pašvaldībai meklēt maiņas variantu.
Lai saglabātu dzīvojamo fondu, pašvaldībai nākas būtiski celt īres maksu, kas var novest pie nemaksāšanas, īrnieka izlikšanas. Iespējams, ilgs un dārgs process, nav zināms, vai būs iespējams atgūt līdzekļus no parādnieka. 

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Izsoles un dzīvokļu pārdošanas īrniekiem process uzsākts ar 2013.gadu, līdz tam daudziem dzīvokļiem atsavināšanas process netika novests līdz rezultātam. 

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Īrnieki var atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības, kas liek pašvaldībai meklēt maiņas variantu.
Lai saglabātu dzīvojamo fondu, pašvaldībai nākas būtiski celt īres maksu, kas var novest pie nemaksāšanas, īrnieka izlikšanas. Iespējams, ilgs un dārgs process, nav zināms, vai būs iespējams atgūt līdzekļus no parādnieka. 

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Pašvaldībā ne-pieciešams darbi-nieks, kas nodarbojas ar mājokļu jautāju-mu risināšanu (tas ietilpst viņa darba pienākumos), ir arī kā koordinators šo jautājumu risināšanā.

Uz augšu