Risināmās problēmas raksturojums

Daudzās pašvaldības dzīvojamajās mājās ir daži dzīvokļi, kas piešķirti sociālās palīdzības ietvaros, bet pārējie dzīvokļi ir privāti. Mājā varētu privatizēt visus dzīvokļus, māju izslēgt no pašvaldības bilances, bet savulaik nav bijuši terminētie īres līgumi, līdz ar to īrniekus var izlikt tikai par parādiem.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Sociālajam īrniekam piedāvāt dzīvokļa maiņu uz dzīvokli sociālajā īres namā.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Īrnieks var nepiekrist. Dzīvoklis saņemts sociālās palīdzības ietvaros, saskaņā ar likumdošanu, tā pārdošana aizliegta, pirmpirkuma tiesības nav izmantojamas.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Dzīvoklis saņemts sociālās palīdzības ietvaros, pirmpirkuma tiesības nav izmantoja-mas (?). Bet - nevienam dzīvoklim nav piešķirts sociālā dzīvokļa statuss. Nav bijuši terminētie īres līgumi.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Daļa īrnieku ir piekrituši dzīvokļa atsavināšanai (izmanto pirmpirkuma tiesības) un notiek atsavināšanas process. Kopš 2013.gada Aknīstes novadā ar pirmpirkuma tiesībām pārdoti 7 pašvaldības dzīvokļi. Izsolē pārdoti 12 pašvaldības dzīvokļi.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Sociālās palīdzības ietvaros slēgt tikai terminētos īres līgumus, arī pārējos īres dzīvokļos slēgt tikai terminētos īres līgumus.

Uz augšu