Risināmās problēmas raksturojums

Novadā (sevišķi Aknīstes pilsētā) pašvaldībai pieder daudz vecās koka apbūves namu, kuriem nepieciešama atjaunošana, tai skaitā dzīvokļi, kas izīrēti maksātnespējīgiem sociālajiem klientiem.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Esošā novada dzīvojamā fonda atjaunošana, izmantojot kredītus, dažādus fondus vai atsavināšana iedzīvotājiem.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Pašvaldībai nav pieejams cits finansējums ēku pārbūvei par dzīvokļiem, kā tikai kredīts. Neremontējot dzīvokļus, mājas, dzīvokļu skaits samazināsies.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Daļa ēku nav remontētas 50-70 gadus, tās nav saudzējuši arī īrnieki.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Palielinās iedzīvotāju skaits novadā, iedzīvotājiem uzlabojas dzīves apstākļi. Ir dzīvokļi, kurus piedāvāt.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Trūkstot finansējumam dzīvokļu, māju remontam, tos atsavināt īrniekiem vai izsolēs. Iegūtos līdzekļus ieguldīt mājokļu remontā.
Meklēt iespējas līdzekļus piesaistīt caur dažādiem fondiem.
Meklēt sadarbību ar uzņēmējiem – ja nebūs darba vietu, dzīvokļi nebūs vajadzīgi.

Uz augšu