Risināmās problēmas raksturojums

Trūkst 1 un 2 istabu dzīvokļu Aknīstes pilsētā (novada centrā) ar malkas apkuri, kurus grib dzīvokļu rindā reģistrētie.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Nepieciešams veikt dzīvokļu rindas inventarizāciju, lai precizētu nepieciešamo dzīvokļu skaitu sociālajiem klientiem.
Nedzīvojamā fonda pārbūve par dzīvojamo fondu. Pašvaldības iestāžu pār-celšana no dzīvokļiem uz citām ēkām, lai samazinātu pašvaldības izdevumus.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Pašvaldībai nav pieejams cits finansējums ēku pārbūvei par dzīvokļiem, kā tikai kredīts.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Ir ēkas - piecdesmito gadu bērnudārza ēka, daļa no bijušās slimnīcas ēkas, kuras varētu pārbūvēt par dzīvokļiem sociālās palīdzības saņēmējiem.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Izīrēšanai ir pieejami kvalitatīvi dzīvokļi ar zemiem komunālajiem maksājumiem, palielinās novada iedzīvotāju skaits.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Kontrolēt, vai esošais dzīvokļu fonds tiek izmantots efektīvi.

Uz augšu