Risināmās problēmas raksturojums

Brīvi 12 labiekārtoti 3-4 istabu dzīvokļi novada ciemā, par kuriem pašvaldībai jāsedz komunālie maksājumi - zaudējumi pašvaldībai.

Minētie 12 labiekārtotie brīvie dzīvokļi ir par lieli sociālajiem klientiem.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Sociālā īres nama statusa piemērošana esošajai apbūvei.

3 un 4 istabu dzīvokļu pārbūve par 1 un 2 istabu dzīvokļiem.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Riski - iedzīvotāji nevēlas dzīvot kopmītnes tipa dzīvokļos (katrā istabā cits īrnieks, pārējās telpas kopīgas). Ciema iedzīvotāji negrib, ka tur izmitina sociālos klientus - dzeršana, zādzības, trači, kriminālās situācijas pasliktināšanās.

Riski - dzīvokļi nebūs pieprasīti, jo ciems atrodas novada nomalē. Izdevumi sevi neattaisnos no ienākumu gūšanas viedokļa, bet varēs izmitināt sociālos klientus. Pašvaldībai jāņem kredīts.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Ancenes ciema brīvie dzīvokļi pārāk lieli - iedzīvotāji nav maksātspējīgi. Dzīvokļiem nepieciešams remonts. Abās mājās privatizēti pa 1 dzīvoklim.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Sociālie klienti tiks izvietoti kompakti, iespējams, radot darbavietu viņu uzraudzībai, apmācībai dzīvot patstāvīgi (kas svarīgi deinstucionalizācijas rezultātā abrīvotajiem psihoneiroloģisko slimnīcu pacientiem).
Dzīvokļu komunālie maksājumi daļēji tiek segti no sociālā budžeta līdzekļiem.

Ideālā risinājumā no 12 dzīvokļiem tiks izveidoti 24 nelieli kvalitatīvi dzīvokļi, kas ļaus samazināt dzīvokļu rindu, palielināsies novada iedzīvotāju skaits, saglabāsies apdzīvotība, skolas.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Blakus esoši brīvie dzīvokļi - iespēja izveidot sociālo īres namu, darbavietu.

Lielu dzīvokļu pārbūve par mazākiem - iespēja izmitināt sociālos klientus, daļēji atbrīvojot citus, pieprasītus dzīvokļus.

Uz augšu