Risināmās problēmas raksturojums

Trūkst dzīvokļu. Pašvaldībai ir mājokļi, kas iepriekš tika izmantoti pašvaldības funkciju veikšanai (bibliotēka, medpunkts, dienesta viesnīcas, utml.)

Izvēlētā risinājuma apraksts

Atteikšanās no dzīvokļiem, kuri netiek pastāvīgi izīrēti, bet varētu būt pieprasīti dzīvokļu tirgū (pilsētā - dzīvokļa izsole,
Gārsenes ciemā - 3 dzīvokļu īres tiesību izsole). Dzīvokļu atbrīvošana no pašvaldības iestādēm, tās izvietojot citās, brīvajās, pašvaldības telpās.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

1) Dienesta viesnīcas neesamība - nebūs, kur izmitināt uz laiku piesaistītos speciālistus.
2) Izdevumi iestāžu pārcelšanai, dzīvokļu ierakstīšanai zemesgrāmatā, mainot telpu lietošanas mērķi, jo vēsturiski tās bija sabiedriskās telpas.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Dienesta viesnīca Aknīstē ilgus gadus - 3 istabu labiekārtots dzīvoklis, Gārsenē - divistabu. Ziemā pašvaldībai lieli komunālie maksājumi par tukšiem dzīvokļiem. Ir pieprasījums pēc dzīvokļiem Aknīstē, Gārsenē.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Pilsētā - likvidēta dienesta viesnīca, samazināti pašvaldības izdevumi. Pelnīs uzņēmēji. Dzīvokli iegādājās jaunā ģimene.
Gārsenes ciemā - likvidēta dienesta viesnīca, pārceltas 2 iestādes. Atbrīvoti 3 dzīvokļi, pārdotas īres tiesības ģimenēm, no tām 2 ir no citiem novadiem - iedzīvotāju skaita pieaugums.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Izsolot īres tiesības, paātrinās dzīvokļa atsavināšanas process, īrnieks uzreiz iegūst dzīvokļa pirmpirkuma tiesības. Pašvaldībai nav jāsedz komunālie maksājumi, jo dzīvoklis nestāv tukšs, kamēr tiek sakārtoti dzīvokļa dokumenti (ja tas nepieciešams).

Uz augšu