Risināmās problēmas raksturojums

Problēma piesaistīt jaunus, izglītotus speciālistus, konkrētajā gadījumā – psiholoģi, kura strādātu visās (4) novada skolās un sociālajā dienestā

Izvēlētā risinājuma apraksts

Viens no galvenajiem bonusiem, kuru piedāvāja novads – pašvaldības dzīvoklis, atbilstoši ģimenes vajadzībām (divi bērni, kuri apmeklēs novada izglītības iestādes). Tika piedāvāts tobrīd brīvais 3 istabu labiekārtots dzīvoklis nesen renovētā daudzdzīvokļu mājā, neņemot vērā rindu, kuru veido pamatā maznodrošinātas un trūcīgas personas.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Tika vērtēti 2 pamatriski:
1) vai jaunā speciāliste spēs samaksāt par tik plašu mājokli;
2) kā rīkoties, ja nespēs samaksāt un nevēlēsies atbrīvot šo dzīvokli.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Pašvaldības uzrunātais speciālists vilcinājās pieņemt darbu novadā, jo īres tirgū nebija piemērotu dzīvokļu jaunai ģimenei ar bērniem par saprātīgu cenu. Tāpēc tika pieņemts lēmums piedāvāt pašvaldībai piederošo 3 istabu labiekārtoto dzīvokli kā bonusu.
Izvērtējot minētos riskus, tika vērtēta īrnieka maksātspēja, ģimenes stāvoklis. Tika rūpīgi sastādīts īres līgums, kurā tika paredzēti iespējamie riski – maksātnespēja, darba maiņa, iespējas saglabāt dzīvokļa īres tiesības pēc darba attiecību pārtraukšanas.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Rezultātā tika piesaistīts jauns, kvalificēts speciālists, kas vienlaikus nozīmē - jauna ģimene ar bērniem, kuri apmeklē vietējās izglītības iestādes (skola un bērnudārzs). Ir rasts efektīvs pielietojums trīs istabu labiekārtotam dzīvoklim, kurš nebūtu derīgs tai iedzīvotāju grupai, kura veido dzīvokļu “rindu”, jo pamatā šī grupa nav maksātspējīga.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Izmantot pašvaldības dzīvojamo fondu kā “iekārojamu” papildus bonusu jaunu speciālistu piesaistei.

Uz augšu