Risināmās problēmas raksturojums

Priekš novada liela dzīvokļu “rinda”, kuru pamatā veido uz uzņemšanas brīdi trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes, savukārt pašvaldības rīcībā ir nepietiekams dzīvojamais fonds, it īpaši trūkst “budžeta” segmenta dzīvokļu ar ļoti zemām uzturēšanas izmaksām. Trūkst dzīvokļu jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem, kuras arī tika uzņemtas rindā.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Iegādāties pašvaldības īpašumā dzīvokļus, kurus piedāvāt jaunajām ģimenēm, perspektīvā iegādāties arī zemo izmaksu dzīvokļus, kuri piemēroti trūcīgām personām.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Tā kā pašlaik novadā nekustamo īpašumu tirgus cenas ir tuvu kadastrālās vērtības cenām, īpašu risku, atpērkot dzīvokļus no privātpersonām, nav. Lielākais izaicinājums ir sagādāt naudu īpašuma iegādei un remontam, jo parasti pašvaldībai piedāvā dzīvokļus/mājas, kurās ir nepieciešams veikt nopietnus remontus. No tā izriet arī galvenais risks – iegādāties kritiskā stāvoklī esošu īpašumu par neadekvātu cenu. Tāpēc bija svarīgi kārtīgi apsekot iegādājamo īpašumu un piesaistīt kvalificētus, uzticamus vērtētājus, kas spēs noteikt īpašuma stāvoklim atbilstošu cenu.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Pašvaldība saņēma privātpersonas piedāvājumu iegādāties 7 dzīvokļus 12 dzīvokļu mājā ar plašu piegulošos teritoriju – lielu pagalmu, parku, iespējām uzturēt mazdārziņus. Šajā mājā jau iepriekš bija 1 pašvaldības dzīvoklis, tādējādi, pieņemot piedāvājumu, pašvaldībai piederētu 8 no 12 dzīvokļiem. Cena bija līdzvērtīga kadastrālai vērtībai, tāpēc pašvaldība varēja iegādāties bez uztraukuma par pārmetumiem.
Dzīvokļi, kurus iegādājāmies, bija ilgstoši neapdzīvoti, vairāki, ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc bija nepieciešams kapitālais remonts. To veica 4 mēnešu laikā, neremontēts palika lielākais – 5 istabu dzīvoklis, kuru pārdos izsolē, jo dzīvokļu rindā nav ģimeņu, kurai būtu nepieciešama tik liela platība, kā arī vairāku apstākļu dēļ tas nav piemērots sociālā dzīvokļa statusam.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Rezultātā tika iegūti 7 dzīvokļi - seši no tiem tika piešķirti jaunajām ģimenēm ar bērniem, jo šajā mājā ir bērniem draudzīga vide – parks, liels pagalms, nav pats pilsētas centrs, tomēr līdz skolai un bērnudārzam vien 10-15 minūšu gājiens. Rinda samazinājās par 6 personām.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Nebaidīties iegādāties īpašumus dzīvojamā fonda papildināšanai, arī tādus, kas prasa remontu, jo šādiem īpašumiem ne reti iegādes cena ir ļoti izdevīga. Pirms iegādes gan ir nepieciešams veikt rūpīgu īpašuma apsekošanu, izpēti un novērtējumu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Uz augšu