Risināmās problēmas raksturojums

Pēc slimību gadījumu statistikas ir palielinājies onkoloģijas saslimšanu skaits, tieši krūšu vēža diagnosticēšanā. Lielākā daļa gadījumu ir vēlu uzstādīta diagnoze. Lauku pagastos dzīvojošās sievietes aizbildinās ar laika trūkumu, naudas līdzekļu trūkumu, bezatbildību par savu veselību, neizpratni par slimības pazīmēm. Lai savlaicīgi diagnosticēt saslimšanu ir nepieciešama savlaicīga pacientu izmeklēšana, kas pieejama tuvāk pacientu dzīves vietai.

 

Izvēlētā risinājuma apraksts

 Projekta realizācija tika uzsākta 2012.gada septembrī , noslēgtas projekta aktivitātes 2014.gada martā, turpinājumā tika ieviesta aktivitāte, kurā tika paredzēta Daugavpils novada sieviešu krūts vēža izmeklēšana ar mamogrāfa palīdzību, izbraucot uz vietām pagastu pārvaldēs, lai veiktu sieviešu izmeklēšanu, īpaši pievēršot uzmanību riska ģimenēm, bezdarbniecēm, trūcīgām ģimenēm, attālos pagastos dzīvojošās no ciemata centriem. 2016.gadā šis pakalpojums tiek turpināts.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

 Risku varētu saredzēt mamogrāfa tehniskajā bojājumā. Jābūt labai sadarbībai ar ģimenes ārstiem, sociālajiem darbiniekiem, pagastu pārvaldes vadītājiem, lai informēt iedzīvotājus un nodrošināt ar transportu iedzīvotāju atvešanai uz izbraukuma vietu.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

  1.  Projekta realizācijas rezultāts un turpmākais pakalpojums ir pozitīvi novērtēts no iedzīvotāju un medicīnas speciālistu puses;
  2. Ir ieviests inovatīvs pakalpojums un nodrošināta tā pieejamība;
  3. Informācija tiek nodota iedzīvotājiem izmantojot vietējo avīzi, pagasta informatīvos stendus, interneta mājas lapu, telefoniskos zvanus, sociālo darbinieku un pagasta darbinieku informāciju;
  4. No skrīningu izgājušām sievietēm 30% tiek izmeklētas papildus un noteikta medicīniskā ārstēšana;
  5. Ģimenes ārstiem ir pamatojums veikt profilaktisko darbu.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

 Sākot ar 2014.gada nogali tika organizēti izbraukumi ar mammogrāfa automašīnu, lai veiktu sievietēm krūšu vēža skrīningu. Izbraukumi tika veikti visos 19 pagastos. Šajā profilaktiskajā apskatē tika izmeklētas 204 sievietes, no kurām 16% sievietēm ir nepieciešama papildus izmeklēšana, lai nozīmētu medicīnisko ārstēšanu, tas ir 32 sievietēm. Tika veikta aptauja ar anketu palīdzību par inovatīvā pakalpojuma efektivitāti, saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes un ieteikums, šo pakalpojumu turpināt katru gadu, īpaši pagastos, kur lielākais bezdarbnieku skaits, t.i. Skrudaliena, Biķernieki, Demene.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Jābūt ļoti stabiliem projektu realizācijas partneriem.

Sistemātiskai sadarbībai ar ģimenes ārstiem un šaurajiem speciālistiem.

Pēc pieredzes ir jāparedz budžetā līdzekļi, lai nodrošinātu mamogrāfa tehnisko darbību, apkalpojošā personāla atalgojumu, elektropieslēgumu izbraukuma vietās, informācijas novadīšanas avotus iedzīvotājiem par pakalpojumu.

 

Projekta sagatavotājs: Daugavpils novada pašvaldība, Attīstības nodaļas vadītāja: Vita Rūtiņa, tālr.65476831; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Informācijas sagatavotājs: Anna Jegorova, tālr.65476823, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

Uz augšu