Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
CHE Cēsu Valsts ģimnāzija 37,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
CHE Cēsu Valsts ģimnāzija 96 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
CHE Cēsu Valsts ģimnāzija 82 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
CHE Cēsu Valsts ģimnāzija 86,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
CHE Cēsu Valsts ģimnāzija 81,16 Vīrietis 11 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
CHE Dagdas vidusskola 84,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
CHE Dagdas vidusskola 78,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
CHE Dagdas vidusskola 71 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
CHE Daugavpils 10. vidusskola 44,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 10. vidusskola 46,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 10. vidusskola 80,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 10. vidusskola 63,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 10. vidusskola 55,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 10. vidusskola 57,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 12. vidusskola 71,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Aizkraukles 1. vidusskola 71,5 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,598342 25,253833 320 201 Aizkraukle PILS
CHE Aizputes vidusskola 69,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
CHE Aizputes vidusskola 58,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
CHE Daugavpils Centra vidusskola 55 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,874866 26,51673 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Centra vidusskola 44,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,874866 26,51673 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 66,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 69,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 74,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 79,66 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 71,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 66,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 74 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 86 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 82,5 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Bauskas Valsts ģimnāzija 57,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
CHE Bauskas Valsts ģimnāzija 46,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
CHE Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 68,5 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
CHE Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 51,33 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
CHE Bērzpils vidusskola 49,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
CHE Bērzpils vidusskola 44,33 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
CHE Brocēnu vidusskola 72,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
CHE Brocēnu vidusskola 64,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
CHE Brocēnu vidusskola 63,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
CHE Brocēnu vidusskola 62,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
CHE Brocēnu vidusskola 51,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
CHE Cēsu 2. vidusskola 50,66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
CHE Auces vidusskola 68,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
CHE Auces vidusskola 61,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 76,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 83,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 87,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 61,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 71,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 65,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 93,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 71 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 74,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Āgenskalna Valsts ģimnāzija 59,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
CHE Balvu Valsts ģimnāzija 60,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
CHE Balvu Valsts ģimnāzija 52,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
CHE Balvu Valsts ģimnāzija 74,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
CHE Daugavpils 16. vidusskola 34,16 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,904321 26,530286 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 3. vidusskola 84,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,869984 26,531732 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 3. vidusskola 93 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,869984 26,531732 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 9. vidusskola 94,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils 9. vidusskola 76,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 71 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
CHE Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 60,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
CHE Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 78,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
CHE Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 66,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
CHE Ilūkstes 1. vidusskola 74 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
CHE Irlavas vidusskola 28 Sieviete 12 PAG VSK latviešu TUKUMA NOVADS 900 200 56,869745 23,003408 900 254 Irlavas PAG
CHE J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 62,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
CHE J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 49,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
CHE Daugavpils Universitāte 54,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Universitāte 77,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 85,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 84,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 86,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 94,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 60,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 40,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Daugavpils Valsts ģimnāzija 78,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
CHE Jelgavas 5. vidusskola 73,33 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas 5. vidusskola 63,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas 5. vidusskola 49,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas 5. vidusskola 73 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas 5. vidusskola 61,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
CHE Gulbenes novada valsts ģimnāzija 83,83 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
CHE Iecavas vidusskola 49,83 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
CHE Iecavas vidusskola 40 Sieviete 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
CHE Iecavas vidusskola 72,66 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
CHE Iecavas vidusskola 85 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
CHE Iecavas vidusskola 91,5 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
CHE Iecavas vidusskola 88,83 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu IECAVAS NOVADS 406 400 56,599437 24,213137 406 400 Iecavas NOV
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 51,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 50,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 64,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 78,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 62,83 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 54,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 48,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 48,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Dobeles Valsts ģimnāzija 51 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
CHE Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 78,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
CHE Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 63,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
CHE Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 77 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
CHE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 54,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
CHE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 84,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
CHE J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 43,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
CHE Jaunpils vidusskola 76,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu JAUNPILS NOVADS 905 700 56,731485 23,007098 905 756 Jaunpils PAG
CHE Jelgavas 4. vidusskola 69,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,662507 23,756829 90 000 Jelgava RPIL
CHE Ķeguma komercnovirziena vidusskola 49,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ĶEGUMA NOVADS 741 001 56,747078 24,71406 741 009 Ķegums PILS
CHE Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 45 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 37,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
CHE Liepājas pilsētas 12. vidusskola 48,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,502838 21,006614 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas pilsētas 12. vidusskola 53,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,502838 21,006614 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas pilsētas 12. vidusskola 66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,502838 21,006614 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas pilsētas 12. vidusskola 80 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,502838 21,006614 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas pilsētas 12. vidusskola 84 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,502838 21,006614 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Raiņa 6. vidusskola 38,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Raiņa 6. vidusskola 30,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Raiņa 6. vidusskola 35,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Raiņa 6. vidusskola 47,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 70 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 57,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 61,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 62,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
CHE Kaunatas vidusskola 62,33 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
CHE Krāslavas Valsts ģimnāzija 47,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
CHE Krāslavas Valsts ģimnāzija 81,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
CHE Krāslavas Valsts ģimnāzija 78 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
CHE Krāslavas Varavīksnes vidusskola 64,33 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
CHE Krāslavas Varavīksnes vidusskola 67 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
CHE Krāslavas Varavīksnes vidusskola 80,66 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
CHE Krāslavas Varavīksnes vidusskola 76,16 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 56,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 36,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 57,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 67,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 84,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 57,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 57,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 84,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 71,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jelgavas Valsts ģimnāzija 78,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 68,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 85,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 88,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 72,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 86 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 78,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 89,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
CHE Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 89,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
CHE Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 73 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
CHE Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 40,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
CHE Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 58,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
CHE Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 82,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,957191 23,622542 130 000 Jūrmala RPIL
CHE Latvijas Universitāte 61 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 82,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 45 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 64 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 54 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 39 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 37,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 46,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 53,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 80,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 45,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 67 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 74,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 84 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 52 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 62,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 12,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 82,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 66,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 56,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 87 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 77 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 75,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 58 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 52 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 78,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 47,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 63,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 52,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 49,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 74,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 55 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 63 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Latvijas Universitāte 62 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
CHE Liepājas 15. vidusskola 35,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas 7. vidusskola 81,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,534463 21,008184 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 71 Sieviete 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,490874 21,001805 170 000 Liepāja RPIL
CHE Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 73 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,490874 21,001805 170 000 Liepāja RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 83,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 88,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 81,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 61,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 53,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 74,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 45,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 64. vidusskola 62,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL


Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2014./2015. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Pētījums "Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2014./2015. mācību gadu" pieejams šeit.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite
Uz augšu