Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
CHE Rīgas 64. vidusskola 57,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,9611 24,184834 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 65. vidusskola 48,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,911888 24,190897 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 65. vidusskola 43,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,911888 24,190897 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 66. speciālā vidusskola 47,83 Sieviete 12 RPIL internātskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,965348 24,099483 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 69. vidusskola 65,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,955413 24,025534 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 72. vidusskola 59 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,901465 24,20757 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 72. vidusskola 71,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,901465 24,20757 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 26,66 Vīrietis 12 RPIL Vakarskola divplūsmu RĪGA 10 000 56,943355 24,204164 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 59 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 73,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 75,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 56,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 58 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 72 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 71,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 59,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 10. vidusskola 74,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,961617 24,110938 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 93. vidusskola 76 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,945333 24,191644 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 93. vidusskola 60,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,945333 24,191644 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 94. vidusskola 79 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,898936 24,093725 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 95. vidusskola 85,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 95. vidusskola 61 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 95. vidusskola 51,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 95. vidusskola 52,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 95. vidusskola 77,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,903381 24,08372 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 96. vidusskola 72,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 96. vidusskola 73,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 96. vidusskola 38,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,95997 24,005739 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 49. vidusskola 82,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 49. vidusskola 64 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 49. vidusskola 65 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 49. vidusskola 67,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 49. vidusskola 53,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 49. vidusskola 89,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,961443 24,121585 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 51. vidusskola 76,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,907744 24,180827 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 53. vidusskola 44,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 53. vidusskola 44,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,941686 24,069457 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 54. vidusskola 68 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,96997 24,064296 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 6. vidusskola 60,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,958506 24,140731 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 6. vidusskola 54 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,958506 24,140731 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 6. vidusskola 78 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,958506 24,140731 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 60. vidusskola 45,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962902 24,175321 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 60. vidusskola 61,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962902 24,175321 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 21. vidusskola 51,66 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,967567 24,128387 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 22. vidusskola 71 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958443 24,127017 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 22. vidusskola 35 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958443 24,127017 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 22. vidusskola 38,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,958443 24,127017 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 34. vidusskola 75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,950422 24,052509 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 34. vidusskola 88,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,950422 24,052509 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 34. vidusskola 53,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,950422 24,052509 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 61,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 45,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 33,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 53 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 32,66 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 64,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 87,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 70,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 69 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 40. vidusskola 25,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,954279 24,121918 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 45. vidusskola 63,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,979613 24,174067 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 74. vidusskola 70,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 74. vidusskola 67,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 75. vidusskola 77,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 80. vidusskola 81,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 80. vidusskola 66,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 80. vidusskola 69,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 84. vidusskola 62,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 84. vidusskola 73,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
CHE Rīgas 88. vidusskola 59,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,943539 24,201085 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 70,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 45,91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 33,58 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 47,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 55 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 32,25 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 66,08 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 83,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 32,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 80,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 47,91 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 34,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 49,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 71,75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 28 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 71,58 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 53,41 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 74. vidusskola 51 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,962152 24,184264 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 73,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 88,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 31 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 82,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 39,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 38,41 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 46,75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 71,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 30,08 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 27,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 81 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 37,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 34,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 58,33 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 77,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 63,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 36,75 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 46,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 84,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 96 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 42,25 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 66,41 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 69,91 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 34,75 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 69,08 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 75. vidusskola 34,83 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,926858 24,163455 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 85,33 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 65,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 23,58 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 60,91 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 66,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 65,66 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 50,75 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 48,33 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 53,16 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 41,33 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 56 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 16,75 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 54,41 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 63,41 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 36,91 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 88,5 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 68,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 70,66 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 44,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 80,41 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 47,16 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 46,91 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 87,91 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 71,41 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 62,91 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 68,75 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 70,58 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 91,08 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 51,33 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 80. vidusskola 39 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu RĪGA 10 000 56,958153 24,202447 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 70,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 89,08 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 59 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 83,41 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 74,25 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 79,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 56,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 61,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 51,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 75,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 34,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 60 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 91,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 92,16 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 48,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 66,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 36 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 31,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 69,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 96,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 41,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 57,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 45,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 60,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 65,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 71,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 12,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 26,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 46,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 17,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 85,58 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 91,25 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 86,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 80,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 84. vidusskola 77 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,950509 24,207502 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 98,08 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 52,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 87,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 87,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 63,91 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 82,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 60,75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 86,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 56,75 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 67,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 71,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 85,91 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 93,25 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 71,08 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 62,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 44,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 89,58 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 85. vidusskola 64,08 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,954469 24,172931 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 86. vidusskola 33,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,936207 24,196428 10 000 Rīga RPIL
ENG Rīgas 86. vidusskola 69,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu RĪGA 10 000 56,936207 24,196428 10 000 Rīga RPIL


Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2014./2015. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Pētījums "Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2014./2015. mācību gadu" pieejams šeit.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite
Uz augšu