Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 64,16 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 72,08 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 50,91 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 69,25 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 74,08 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 55,08 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS
RUS Ludzas novada vakara vidusskola 69,66 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,546048 27,724904 680 201 Ludza PILS


Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2014./2015. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Pētījums "Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2014./2015. mācību gadu" pieejams šeit.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite
Uz augšu