Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 81,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 63,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 65,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 84,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 68,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 61,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 63,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 68 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 68,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 92,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 83,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 70,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 81,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 87 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 54,66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,94687 24,108984 10 000 Rīga RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 59,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 50,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 52 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 27 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 80 Sieviete 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 70,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 70,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 76,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 49,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 72,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 66,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola divplūsmu LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 32 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu LIEPĀJA 170 000 56,515121 21,013514 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 28 Sieviete 12 RPIL Vakarskola latviešu LIEPĀJA 170 000 56,515121 21,013514 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 57 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 82 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 64,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 70,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 54,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 63,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 75,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 65,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 69,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 80,66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 56,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 61,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Kalnciema vidusskola 50 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,808661 23,625289 540 286 Valgundes PAG
BIO Kalnciema vidusskola 57,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,808661 23,625289 540 286 Valgundes PAG
BIO Kandavas internātvidusskola 48,16 Vīrietis 12 PILS internātskola latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,038823 22,772579 901 211 Kandava PILS
BIO Kandavas internātvidusskola 64,5 Sieviete 12 PILS internātskola latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,038823 22,772579 901 211 Kandava PILS
BIO Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 62,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,036503 22,7678 901 211 Kandava PILS
BIO Kaunatas vidusskola 58 Sieviete 12 PAG VSK divplūsmu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
BIO Krāslavas Valsts ģimnāzija 73,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Valsts ģimnāzija 55,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Valsts ģimnāzija 69,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 68 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 78 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 79 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 68,66 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
BIO Kuldīgas 2. vidusskola 41,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,962802 21,983681 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 55,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 44,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 54,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 59,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 50 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,970911 21,965046 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 59 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,970911 21,965046 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 43,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,970911 21,965046 620 201 Kuldīga PILS
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 77,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 44,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 66,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 38,83 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 52,16 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 69,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 28 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 28 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 26,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 35,5 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 32,5 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 54,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 37,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 48,16 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 79,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 85,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 74,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 61 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 64,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 61,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 55 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 55,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 49,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 81 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 69 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 86,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 54 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 73,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 78,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 75,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 81,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 53,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 77,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JŪRMALA 130 000 56,957191 23,622542 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 51,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 72 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 73,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Latvijas Universitāte 87,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 50 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 34 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 75 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 62,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 81,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 48,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 88,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 45,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 71,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 81 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 78,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 72,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 75,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 38,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 44,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 36,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 59 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 80,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 91,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 77,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 76,16 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 47,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 84,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 52,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 52,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 71,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 77,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 47,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 73 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 59,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 41,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 43,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 71,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 50,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 39,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 61,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 44,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 54,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 35,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 76,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 59 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 48,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66,5 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 72,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 53,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 76 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 55 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51,83 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 62,16 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 56,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 52,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 58,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 63,5 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 41,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 62,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 42,83 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 53 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 27 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 18,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 65,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Liepājas 15. vidusskola 63,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 15. vidusskola 38,5 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 7. vidusskola 77 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,534463 21,008184 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 71 Sieviete 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,490874 21,001805 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 54,16 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu LIEPĀJA 170 000 56,490874 21,001805 170 000 Liepāja RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 66,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 64,83 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 69,66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 44,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 60,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 72,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 67,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 81,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 70,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jēkabpils 2. vidusskola 76 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JĒKABPILS 110 000 56,494075 25,858667 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 2. vidusskola 66,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JĒKABPILS 110 000 56,494075 25,858667 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 2. vidusskola 41,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu JĒKABPILS 110 000 56,494075 25,858667 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 47,33 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 66,66 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 51,83 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 46,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 43 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Ķekavas vidusskola 42 Sieviete 12 PAG VSK latviešu ĶEKAVAS NOVADS 800 800 56,826761 24,23052 800 870 Ķekavas PAG
BIO Ķekavas vidusskola 79,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu ĶEKAVAS NOVADS 800 800 56,826761 24,23052 800 870 Ķekavas PAG
BIO Latvijas Universitāte 34,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 72 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 76,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL


Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2014./2015. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Pētījums "Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2014./2015. mācību gadu" pieejams šeit.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite
Uz augšu