Mācību priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Pašvaldība Klase Urbanizācija Tips Valoda Y X ATVK Pašvaldība ATVK Teritorijas nosaukums Mazākā ATVK nosaukums Pašvaldības tips Izglītības pārvalde Eksāmenu kārtotāju skaita grupa
BIO Daugavpils 3. vidusskola 81,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869984 26,531732 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 3. vidusskola 75,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869984 26,531732 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 3. vidusskola 73,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869984 26,531732 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 9. vidusskola 84,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869033 26,533532 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils 9. vidusskola 76 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869033 26,533532 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils 9. vidusskola 64 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869033 26,533532 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils Universitāte 43,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas personām ar iegūtu vidējo izglītību latviešu mācību programma 55,868948 26,515567 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde <12
BIO J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 27,3333 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,864533 26,502907 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 68,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 56 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 82 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 66 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas ģimnāzija mazākumtautību izglītības programma 55,871038 26,539423 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 87,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 44,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils 3. vidusskola 64,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869984 26,531732 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 80,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 58,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 70,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 86 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 83,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 52 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas ģimnāzija mazākumtautību izglītības programma 55,871038 26,539423 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 87,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 72,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 62,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 46,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 87,3333 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 89,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 54,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils 12. vidusskola 62,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,871281 26,546777 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 86 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 51,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils 12. vidusskola 63,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,871281 26,546777 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 61,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils 12. vidusskola 76 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,871281 26,546777 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 3. vidusskola 42,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,869984 26,531732 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 74,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,870245 26,520534 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde >=50
BIO Daugavpils 10. vidusskola 40,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,873404 26,540633 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 10. vidusskola 42,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,873404 26,540633 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 15. vidusskola 34,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,882571 26,557037 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils 10. vidusskola 56 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,873404 26,540633 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 15. vidusskola 92,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,882571 26,557037 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 64 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 15. vidusskola 78 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,882571 26,557037 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 75,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 72,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 80 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 15. vidusskola 41,3333 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,882571 26,557037 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [20-30)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 63,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 73,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 60 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 55,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 63,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,878098 26,548358 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Vaiņodes vidusskola 62 sieviešu VAIŅODES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,421877 21,856034 0649300 0649392 Vaiņodes novads Vaiņodes pagasts Novadi Vaiņodes novads [12-20)
BIO Vaiņodes vidusskola 80,6667 sieviešu VAIŅODES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,421877 21,856034 0649300 0649392 Vaiņodes novads Vaiņodes pagasts Novadi Vaiņodes novads [12-20)
BIO Vaiņodes vidusskola 53,3333 sieviešu VAIŅODES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,421877 21,856034 0649300 0649392 Vaiņodes novads Vaiņodes pagasts Novadi Vaiņodes novads [12-20)
BIO Augstkalnes vidusskola 56,6667 sieviešu TĒRVETES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,40487 23,333892 0468900 0468944 Tērvetes novads Augstkalnes pagasts Novadi Tērvetes novads <12
BIO Augstkalnes vidusskola 78,6667 sieviešu TĒRVETES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,40487 23,333892 0468900 0468944 Tērvetes novads Augstkalnes pagasts Novadi Tērvetes novads <12
BIO Vaiņodes vidusskola 73,3333 sieviešu VAIŅODES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,421877 21,856034 0649300 0649392 Vaiņodes novads Vaiņodes pagasts Novadi Vaiņodes novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 40,6667 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 78 vīriešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 42,6667 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 78,6667 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 76 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,405767 24,183544 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa >=50
BIO Pilsrundāles vidusskola 49,3333 vīriešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 47,3333 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,405767 24,183544 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa >=50
BIO Pilsrundāles vidusskola 37,3333 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 36,6667 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 73,3333 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 66 sieviešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Pilsrundāles vidusskola 86,6667 vīriešu RUNDĀLES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,419747 24,015197 0407700 0407776 Rundāles novads Rundāles pagasts Novadi Rundāles novads [12-20)
BIO Bauskas 2. vidusskola 46,6667 vīriešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 50 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Rudzātu vidusskola 72 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,41684 26,462653 0761201 0761268 Līvānu novads Rudzātu pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [12-20)
BIO Bauskas 2. vidusskola 35,3333 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 62,6667 vīriešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 56,6667 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Rudzātu vidusskola 54 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,41684 26,462653 0761201 0761268 Līvānu novads Rudzātu pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [12-20)
BIO Bauskas 2. vidusskola 30,6667 vīriešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 27,3333 vīriešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 55,3333 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 32,6667 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Bauskas 2. vidusskola 74 vīriešu BAUSKAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,409334 24,195505 0400200 0400201 Bauskas novads Bauskas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [30-50)
BIO Daugavpils 16. vidusskola 48,6667 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 55,904321 26,530286 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 50 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 32,6667 vīriešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 65,3333 vīriešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 29,3333 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 55,3333 vīriešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Daugavpils 16. vidusskola 57,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 55,904321 26,530286 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 37,3333 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 47,3333 vīriešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 36,6667 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,068155 26,131509 0440801 0440844 Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Novadi Ilūkstes novads [20-30)
BIO Daugavpils 16. vidusskola 64,6667 vīriešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 55,904321 26,530286 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Aglonas vidusskola 40,6667 sieviešu AGLONAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,135116 26,997507 0604300 0604342 Aglonas novads Aglonas pagasts Novadi Preiļu novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Vaboles vidusskola 66,6667 sieviešu DAUGAVPILS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,027896 26,464412 0440200 0440294 Daugavpils novads Vaboles pagasts Novadi Daugavpils novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Aglonas vidusskola 56 sieviešu AGLONAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,135116 26,997507 0604300 0604342 Aglonas novads Aglonas pagasts Novadi Preiļu novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 59,3333 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,983338 26,28771 0440801 0440807 Ilūkstes novads Ilūkstes pilsēta Novadi Ilūkstes novads [30-50)
BIO Aglonas vidusskola 54,6667 vīriešu AGLONAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,135116 26,997507 0604300 0604342 Aglonas novads Aglonas pagasts Novadi Preiļu novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 83,3333 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,983338 26,28771 0440801 0440807 Ilūkstes novads Ilūkstes pilsēta Novadi Ilūkstes novads [30-50)
BIO Daugavpils 16. vidusskola 39,3333 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 55,904321 26,530286 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 73,3333 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,983338 26,28771 0440801 0440807 Ilūkstes novads Ilūkstes pilsēta Novadi Ilūkstes novads [30-50)
BIO Aglonas vidusskola 62,6667 sieviešu AGLONAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,135116 26,997507 0604300 0604342 Aglonas novads Aglonas pagasts Novadi Preiļu novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 66 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,983338 26,28771 0440801 0440807 Ilūkstes novads Ilūkstes pilsēta Novadi Ilūkstes novads [30-50)
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 63,3333 vīriešu ILŪKSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,983338 26,28771 0440801 0440807 Ilūkstes novads Ilūkstes pilsēta Novadi Ilūkstes novads [30-50)
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 44 sieviešu ILŪKSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 55,983338 26,28771 0440801 0440807 Ilūkstes novads Ilūkstes pilsēta Novadi Ilūkstes novads [30-50)
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 64,6667 sieviešu NERETAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,200138 25,311835 0327100 0327170 Neretas novads Neretas pagasts Novadi Neretas novads [12-20)
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 84,6667 vīriešu NERETAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,200138 25,311835 0327100 0327170 Neretas novads Neretas pagasts Novadi Neretas novads [12-20)
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 71,3333 sieviešu NERETAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,200138 25,311835 0327100 0327170 Neretas novads Neretas pagasts Novadi Neretas novads [12-20)
BIO Uzvaras vidusskola 84 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,31954 24,260589 0400200 0400260 Bauskas novads Gailīšu pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [12-20)
BIO Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 70,6667 sieviešu PREIĻU NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,297443 26,724792 0760202 0760201 Preiļu novads Preiļu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Preiļu novada Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Viesītes vidusskola 58,6667 sieviešu VIESĪTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,34567 25,552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [20-30)
BIO Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 83,3333 sieviešu PREIĻU NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,297443 26,724792 0760202 0760201 Preiļu novads Preiļu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Preiļu novada Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 82 sieviešu PREIĻU NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,297443 26,724792 0760202 0760201 Preiļu novads Preiļu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Preiļu novada Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Riebiņu vidusskola 54,6667 sieviešu RIEBIŅU NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 56,333798 26,788771 0766300 0766362 Riebiņu novads Riebiņu pagasts Novadi Riebiņu novads [12-20)
BIO Zasas vidusskola 48 sieviešu JĒKABPILS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,293196 25,978574 0560200 0560298 Jēkabpils novads Zasas pagasts Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde <12
BIO Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 66,6667 sieviešu PREIĻU NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,297443 26,724792 0760202 0760201 Preiļu novads Preiļu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Preiļu novada Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Zasas vidusskola 48 sieviešu JĒKABPILS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,293196 25,978574 0560200 0560298 Jēkabpils novads Zasas pagasts Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde <12
BIO Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 90 sieviešu PREIĻU NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,297443 26,724792 0760202 0760201 Preiļu novads Preiļu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Preiļu novada Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Aknīstes vidusskola 56 sieviešu AKNĪSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,163335 25,736004 0560800 0560805 Aknīstes novads Aknīstes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [12-20)
BIO Viesītes vidusskola 67,3333 vīriešu VIESĪTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,34567 25,552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [20-30)
BIO Viesītes vidusskola 62 sieviešu VIESĪTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,34567 25,552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [20-30)
BIO Viesītes vidusskola 56 vīriešu VIESĪTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,34567 25,552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [20-30)
BIO Zasas vidusskola 68 sieviešu JĒKABPILS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,293196 25,978574 0560200 0560298 Jēkabpils novads Zasas pagasts Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde <12
BIO Viesītes vidusskola 57,3333 sieviešu VIESĪTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,34567 25,552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [20-30)
BIO Aknīstes vidusskola 72 sieviešu AKNĪSTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,163335 25,736004 0560800 0560805 Aknīstes novads Aknīstes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [12-20)
BIO Viesītes vidusskola 64,6667 vīriešu VIESĪTES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,34567 25,552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde [20-30)
BIO Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 76 sieviešu PREIĻU NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,297443 26,724792 0760202 0760201 Preiļu novads Preiļu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Preiļu novada Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Krāslavas Valsts ģimnāzija 80,6667 sieviešu KRĀSLAVAS NOVADS 12 Pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 55,900926 27,170161 0600202 0600201 Krāslavas novads Krāslavas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Krāslavas novads [30-50)
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 65,3333 sieviešu KRĀSLAVAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 55,892783 27,178776 0600202 0600201 Krāslavas novads Krāslavas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Krāslavas novads [20-30)
BIO Daugavpils 13. vidusskola 52 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,883717 26,554661 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Daugavpils 13. vidusskola 48 sieviešu DAUGAVPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 55,883717 26,554661 0050000 0050000 Daugavpils Daugavpils Republikas nozīmes pilsēta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 56,6667 vīriešu KRĀSLAVAS NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 55,892783 27,178776 0600202 0600201 Krāslavas novads Krāslavas pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Krāslavas novads [20-30)
BIO Nīcas vidusskola 40 sieviešu NĪCAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,346241 21,069301 0647900 0647978 Nīcas novads Nīcas pagasts Novadi Nīcas novads <12
BIO Līvānu 1. vidusskola 45,3333 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,358267 26,172279 0761201 0761211 Līvānu novads Līvānu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [30-50)
BIO Nīcas vidusskola 56,6667 sieviešu NĪCAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,346241 21,069301 0647900 0647978 Nīcas novads Nīcas pagasts Novadi Nīcas novads <12
BIO Līvānu 1. vidusskola 35,3333 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,358267 26,172279 0761201 0761211 Līvānu novads Līvānu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [30-50)
BIO Līvānu 1. vidusskola 56 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,358267 26,172279 0761201 0761211 Līvānu novads Līvānu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [30-50)
BIO Līvānu 1. vidusskola 31,3333 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,358267 26,172279 0761201 0761211 Līvānu novads Līvānu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [30-50)
BIO Zilupes vidusskola 87,3333 sieviešu ZILUPES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 56,384358 28,123071 0681801 0681817 Zilupes novads Zilupes pilsēta Novadi Zilupes novads [20-30)
BIO Līvānu 1. vidusskola 31,3333 sieviešu LĪVĀNU NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,358267 26,172279 0761201 0761211 Līvānu novads Līvānu pilsēta Reģionālo attīstības centru apvienība Līvānu novada izglītības pārvalde [30-50)
BIO Īslīces vidusskola 84,6667 sieviešu BAUSKAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,348586 24,10894 0400200 0400268 Bauskas novads Īslīces pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa [12-20)
BIO Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 32 sieviešu SALDUS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,44443 22,124562 0840200 0840270 Saldus novads Nīgrandes pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Saldus novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Bēnes vidusskola 52,6667 sieviešu AUCES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,483142 23,071789 0460800 0460850 Auces novads Bēnes pagasts Novadi Auces novads <12
BIO Bēnes vidusskola 45,3333 sieviešu AUCES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,483142 23,071789 0460800 0460850 Auces novads Bēnes pagasts Novadi Auces novads <12
BIO Priekules vidusskola 84,6667 sieviešu PRIEKULES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,438975 21,58131 0641600 0641615 Priekules novads Priekules pilsēta Novadi Priekules novads [12-20)
BIO Bēnes vidusskola 56,6667 sieviešu AUCES NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,483142 23,071789 0460800 0460850 Auces novads Bēnes pagasts Novadi Auces novads <12
BIO Priekules vidusskola 54 sieviešu PRIEKULES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,438975 21,58131 0641600 0641615 Priekules novads Priekules pilsēta Novadi Priekules novads [12-20)
BIO Priekules vidusskola 46,6667 sieviešu PRIEKULES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,438975 21,58131 0641600 0641615 Priekules novads Priekules pilsēta Novadi Priekules novads [12-20)
BIO Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 39,3333 sieviešu SALDUS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,44443 22,124562 0840200 0840270 Saldus novads Nīgrandes pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Saldus novada Izglītības pārvalde [12-20)
BIO Priekules vidusskola 68 sieviešu PRIEKULES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,438975 21,58131 0641600 0641615 Priekules novads Priekules pilsēta Novadi Priekules novads [12-20)
BIO Jēkabpils 2. vidusskola 40,6667 vīriešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 56,494075 25,858667 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils [20-30)
BIO Priekules vidusskola 60 sieviešu PRIEKULES NOVADS 12 Pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,438975 21,58131 0641600 0641615 Priekules novads Priekules pilsēta Novadi Priekules novads [12-20)
BIO Salas vidusskola 45,3333 sieviešu SALAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,508323 25,762215 0568700 0568786 Salas novads Salas pagasts Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde <12
BIO Salas vidusskola 66,6667 sieviešu SALAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,508323 25,762215 0568700 0568786 Salas novads Salas pagasts Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde <12
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 47,3333 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,507483 25,889063 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Salas vidusskola 75,3333 vīriešu SALAS NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,508323 25,762215 0568700 0568786 Salas novads Salas pagasts Novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde <12
BIO Liepājas Universitāte 79,3333 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas personām ar iegūtu vidējo izglītību latviešu mācību programma 56,508776 21,010401 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde Nevar noteikt
BIO Liepājas Universitāte 72,6667 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas personām ar iegūtu vidējo izglītību latviešu mācību programma 56,508776 21,010401 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde Nevar noteikt
BIO Liepājas Universitāte 69,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas personām ar iegūtu vidējo izglītību latviešu mācību programma 56,508776 21,010401 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde Nevar noteikt
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 74 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 78,6667 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 68 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,507483 25,889063 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 48,6667 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 41,3333 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,507483 25,889063 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 65,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 64 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 64 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,507483 25,889063 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 49,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 62,6667 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 80 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 45,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 59,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 49,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 61,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 72,6667 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 74,6667 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 76,6667 sieviešu RĒZEKNE 12 Republikas pilsētas vidusskola mazākumtautību izglītības programma 56,507 27,333601 0210000 0210000 Rēzekne Rēzekne Republikas nozīmes pilsēta Rēzeknes Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 77,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 58 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 55,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 74 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 70 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 74 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 62 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 60 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 42 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,510153 21,004688 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola 44,6667 sieviešu VECUMNIEKU NOVADS 12 Lauki vidusskola latviešu mācību programma 56,512274 24,718816 0409500 0409590 Vecumnieku novads Valles pagasts Novadi Vecumnieku novads <12
BIO Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 29,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas vakara / tālmācības latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 56,515121 21,013514 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 65,3333 vīriešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas vakara / tālmācības latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 56,515121 21,013514 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde >=50
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 29,3333 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,497406 21,015743 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 36 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,497406 21,015743 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 46 sieviešu LIEPĀJA 12 Republikas pilsētas vidusskola latviešu mācību programma 56,497406 21,015743 0170000 0170000 Liepāja Liepāja Republikas nozīmes pilsēta Liepājas Izglītības pārvalde [30-50)
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 54 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 59,3333 vīriešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 78,6667 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 87,3333 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 64,6667 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 60 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 83,3333 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 50,6667 sieviešu JĒKABPILS 12 Republikas pilsētas valsts ģimnāzija latviešu mācību programma 56,499387 25,854787 0110000 0110000 Jēkabpils Jēkabpils Republikas nozīmes pilsēta Jēkabpils >=50


Informācija

Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2017./2018. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, skolnieku skaita sadalījums pēc kārtotāju skaita, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus.

 

Izveidotas interaktīvās kartes skolu vērtējuma apskatīšanai.

Karte: https://arcg.is/z8Hub

 

 

Salīdzinājuma karte: 2015./2016., 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadu eksāmenu rezultātu salīdzināšana pa skolām

 

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite
Uz augšu