Pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārējās izglītības iestādēs, kas  ļauj pašvaldībām, sabiedrībai, vecākiem un skolēniem novērtēt centralizēto eksāmenu rezultātu dažādos griezumos, pašvaldībām pieņemt lēmumus, vērtējot skolu tīklu un izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju vai finansiāli motivējot skolotājus pēc skolēnu snieguma līmeņa.

 

Lejupielādēt pētījumu PDF formātā

Lejupielādēt pētījumu DOCX formātā

 

Lai vērtētu izmaiņas, aicinām izmantot arī LPS iepriekšējos gados veiktos centralizēto eksāmenu rezultātu analītiskos darbus. Iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu rezultātu analīze:

Lai redzētu notikušās izmaiņas gada laikā, pētījumā par 2016./2017. mācību gada eksāmenu rezultātos ir iekļauti arī rādītāji no iepriekšējā gada pētījuma.

 

Lielāks uzsvars tika likts uz dažādu tipu skolām pēc to teritoriālā iedalījuma un plūsmu sadalījuma. Savukārt detalizēti netiek apskatīti zēnu un meiteņu eksāmenu priekšmetu izvēles pa skolu tipiem.

Pētījumā nav veikti statistisko kļūdu aprēķini, taču tiek rādīti visi raksturojošie lielumi, lai varētu izdarīt secinājumus, vai konkrētie aprēķinātie rezultāti ir salīdzināmi. Šis analītiskais darbs domāts kā faktu atspoguļojums. Tāpēc aicinām datus salīdzināt kritiski.

Latvijas Pašvaldību savienības Benchlearing informācijas sistēmā (BLIS) ir izvietotas visas tabulas, no kurām tikti veikti šie aprēķini. Tabulas atrodamas vietnē https://blis.lps.lv sadaļā Strukturēti dati. Tiešā saite: https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati. Visas tabulas ir lejupielādējamas kā Excel fails.

 

Datu tabula, kuras nosaukums ir Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2016./2017. m.g., var atrast informāciju par visām skolām, kurās kārtoti centralizētie eksāmeni, sakārtot tos pēc mācību priekšmeta vai nokārtoto eksāmenu skaita, kā arī kopējā vērtējuma.

Datu tabula Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti par 2016./2017. m.g. satur izejas datus visam pētījumam. Ar šīs tabulas palīdzību var atkārtot pētījumu vai veikt cita veida nepieciešamos datu griezumus un atklājumus.

Ir pieejamas un izveidotas kartes ar ierobežotu iespēju klāstu, taču ar konkrētu funkcionalitāti.  Funkcionālajās kartēs iespējams veikt sev vēlamo simboloģiju vai noformējumu, vai veikt konkrētu datu atlasi.

Saraksts ar pieejamām kartēm:

Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu vizualizācija skolu griezumā par 2016./2017. m.g.

Kartes aplikācija https://arcg.is/0i0D1j

Kartes: https://arcg.is/4zaHi

 

2015./2016 un 2016./2017.m.g. valsts centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums skolu griezumā

Kartes aplikācija: https://pasvaldibas.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=1be93d223f174bdea463bd72ce45c7db

Uz augšu