Izglītība un zinātnes ministrija (IZM) meklē risinājumus, kā optimizēt skolu tīklu (izvietojumu) Latvijā, kā rezultātā ir tapis pētījumus “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”. Šo pētījumu izstrādājis SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Pētījums atrodams IZM mājas lapā (Tiešā saite). Kā pētījuma rezultātā arī izveidota Skolu karte.

Pētījumā aprakstītas rekomendācijas vidusskolas saglabāšanai, un tās ir šādas:

1.       Rekomendējamais minimālais skolēnu skaits vidusskolās (10.–12. klase; pārejas periods līdz 2020. gada 1. septembrim): visā Latvijas teritorijā – 150 skolēnu, bet vietās, kur 25 km rādiusā nav citas vidusskolas, 60 skolēnu;

2.       Rekomendējamais minimālais skolēnu skaits vidusskolās (10.–12. klase; pārejas periods no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 1. septembrim): lielpilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 225 skolēni, pārējā Latvijas teritorijā – 150 skolēnu, bet vietās, kur 25 km rādiusā nav citas vidusskolas, 75 skolēni.

Šāds skolēnu skaits noteikts, lai vidusskolas posmā katrā vecuma grupā būtu iespējams nokomplektēt vismaz divas (lielajās pilsētās – trīs) pilnas (atbilstoši attīstīto valstu praksei 25 skolēni klasē ir optimālais skaits) paralēlklases, kam būtu iespējama dažādas ievirzes mācību programmu realizācija (obligāta prasība mūsdienīgā vidusskolā). Tas gan nenozīmē, ka ikvienā klasē jābūt tieši 25 skolēniem, bet gan to, ka vidējam skolēnu skaitam katrā vidusskolas klasē jābūt ne mazākam par 25. Šādi attālumi noteikti, lai ceļā uz skolu pavadītais laiks, izmantojot sabiedrisko transportu, nepārsniegtu stundu.

Pēcāk arī pētījumā tiek piedāvāti risinājumi optimāla tīkla izveidei.

Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) no piedāvātajām rekomendācijām veica skolu atlasi, vai tās atbilst 2020. un 2023. gada prasībām. LPS-prāt, neatbilstība šīm rekomendācijām nozīmētu šādus trīs iespējamus scenārijus:

  • Izglītības iestādes slēgšanu;
  • Izglītības iestādes tipa maiņa, piemēram, vidusskolas pārveidošanu par pamatskolu vai sākumskolu;
  • Izglītības iestādes palielināšanu līdz rekomendāciju atbilstībai.

LPS ir dati par vidējās izglītības iestādēm, no kurām tika atdalītas profesionālās izglītības iestādes. Katra skola satur šādus datus:

  • Skolas nosaukums,
  • Bērnu skaits no 10. līdz 12. klasei;
  • Klašu komplektu skaits, ja klasē būtu 25 bērni;
  • Valsts centralizēto eksāmenu vidējie rādītāji kopprocentos par 2016./2017. mācību gadu;
  • Atbilstība IZM 2020. vai 2023. gadam rekomendācijām.

LPS katrai skolai veicis 25 kilometru sasniedzamības rādiusu pa visiem Latvijas ceļiem, lai arī kāds būtu to stāvoklis. Sasniedzamības rādiuss satur to pašu informāciju, ko skolas. Ja kartē uzspiež kādā vietā, kur ir sasniedzamības rādiuss, aplikācija pateiks, cik skolu sasniedzamības rādiusā vieta atrodas, un varēs noteikt informāciju par katru skolas rādiusu.

Izglītības iestādes var atlasīt pēc IZM rekomendāciju atbilstības 2020. vai 2023. gadam. Tāpat var arī veikt skolu 25 kilometru sasniedzamības rādiusa atlasi pēc IZM rekomendācijām 2020. un 2023. gadam.

Šī aplikācija var noderēt pašvaldībām, plānojot skolu tīklu, sasniedzamību gan pēc sasniedzamības rādiusa. Vecākiem var noderēt, lai aplūkotu, kuru skolu sasniedzamības rādiusā tie atrodas, kā arī iegūt centralizēto valsts eksāmenu rezultātus.

Sīkākas kartes iespējas būs redzamas, atverot karti. 

Karte pieejama šeit

Saite uz prezentāciju

Uz augšu