2017./2018. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātu analīzes mērķis ir sniegt ieskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārējās izglītības iestādēs, kas  ļauj pašvaldībām, sabiedrībai, vecākiem un skolēniem novērtēt centralizēto eksāmenu rezultātus dažādos griezumos, pašvaldībām pieņemt lēmumus, vērtējot skolu tīklu un izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju vai finansiāli motivējot skolotājus pēc skolēnu snieguma līmeņa. 

Lejupielādēt pētījumu DOCX formātā 

Lejupielādēt pētījumu PDF formātā

Latvijas Pašvaldību savienība ir veikusi centralizēto valsts eksāmenu rezultātu analīzes par 2014./2015., 2015./2016. un 2016./2017.  mācību gadiem. Tos var apskatīt, apmeklējot Projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” izveidoto Benchlearning informācijas sistēmu (BLIS) https://blis.lps.lv sadaļā Publikācijas apakšsadaļā Pētījumi. Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2017./2018. mācību gadu ir loģisks turpinājums iepriekš veiktajiem pētījumiem. 
Lai redzētu notikušās izmaiņas gada laikā, pētījumā par 2017./2018. mācību gada eksāmenu rezultātos ir iekļauti arī rādītāji no iepriekšējā gada pētījuma. 
Pētījumā nav veikti statistisko kļūdu aprēķini, taču tiek rādīti visi raksturojošie lielumi, lai varētu izdarīt secinājumus, vai konkrētie aprēķinātie rezultāti ir salīdzināmi. Šis analītiskais darbs domāts kā faktu atspoguļojums. Tāpēc aicinām datus salīdzināt kritiski, jo nospiedošā vairākumā no statistikas viedokļa dati nav salīdzināmi. 
Lai vērtētu izmaiņas, aicinām izmantot arī LPS iepriekšējos gados veiktos centralizēto eksāmenu rezultātu analītiskos darbus. 
Analītiskajā darbā ir katrai tēmai ir veikti aprēķini, kas uz to ļauj palūkoties no dažādiem skata punktiem. Tā kā tēma ir ļoti plaša, ļaujam lasītājam pašam izdarīt secinājumus no aktuālā rakursa.
 
Latvijas Pašvaldību savienības Benchlearing informācijas sistēmā (BLIS) ir izvietotas visas tabulas, no kurām tikti veikti šie aprēķini. Tiešā saite: https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati. Visas tabulas ir lejupielādējamas kā Excel fails.
 
Datu tabula, kuras nosaukums ir Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2017./2018. m.g., var atrast informāciju par visām skolām, kurās kārtoti centralizētie eksāmeni, sakārtot tos pēc mācību priekšmeta vai nokārtoto eksāmenu skaita, kā arī kopējā vērtējuma.
Datu tabula Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti par 2017./2018. m.g. satur izejas datus visam pētījumam. Ar šīs tabulas palīdzību var atkārtot pētījumu vai veikt cita veida nepieciešamos datu griezumus un atklājumus.
 
Ir izstrādāti divi kartogrāfiski materiāli pa skolām uzskatāmākai informācijas uztveršanai. 
1) Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu vizualizācija skolu griezumā par 2017./2018. m.g.
https://arcg.is/z8Hub
 
2) Centralizēto eksāmenu salīdzināšana par 2015./2016., 2016./2017. un 2017./2018. gadu
https://pasvaldibas.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=4cb8ae354f0641d0aed335ae1473db12
 
Uz augšu